Main Menu
User Menu

Pěší pluk 47 [1920-1938]

47th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 47
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 47
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
36. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 6. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 13. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Mladá Boleslav, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.12.1921 Panzner, Čeněk (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.01.1923 Panzner, Čeněk (Plukovník)
DD.01.1923-DD.02.1925 Plachý, Ferdinand (Plukovník)
DD.02.1925-DD.01.1926 Müller, Hugo (Plukovník)
DD.01.1926-DD.02.1928 Zabloudil , Alois (Plukovník)
DD.02.1928-DD.05.1928 Holub, Karel (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.10.1932 Holub, Karel (Plukovník)
DD.10.1932-DD.12.1934 Káňa, Bonifác (Plukovník)
DD.12.1934-DD.10.1935 Dráský, Alois (Podplukovník)
DD.10.1935-24.09.1938 Černý, Jan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-47-1920-1938-t72481#565133Verze : 1
MOD
Pěší pluk 47 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 36. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Mladé Boleslavi, podléhalo velitelství 6. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 13. divise [1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-47-1920-1938-t72481#256464Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 47
Technická správa pěšího pluku 47


Pěší prapor I/47 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/47 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/47 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 47 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 47
Těchnická rota pěšího pluku 47
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-47-1920-1938-t72481#256474Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Čeněk Panzner (říjen 1920 – leden 1923),
plukovník pěchoty Ferdinand Plachý (leden 1923 – únor 1925),
plukovník pěchoty Hugo Müller (únor 1925 – leden 1926),
plukovník pěchoty Alois Zabloudil (leden 1926 – únor 1928),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Karel Holub (únor 1928 – říjen 1932),
plukovník generálního štábu Bonifác Káňa (říjen 1932 – prosinec 1934),
podplukovník pěchoty Alois Dráský (prosinec 1934 – říjen 1935),
plukovník pěchoty Jan Černý (říjen 1935 - září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-47-1920-1938-t72481#256479Verze : 0
MOD