Main Menu
User Menu

Pěší pluk 46 [1920-1938]

46th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 46
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 46
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
92. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 2. pěší brigáda
31.12.1937-15.05.1938 1. divise
15.05.1938-24.09.1938 1. skupina
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Chomutov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.07.1921 Jiskra, František (Podplukovník)
DD.07.1921-DD.05.1922 Jiskra, František (Plukovník)
DD.05.1922-DD.07.1922 Kaiser, Karel (Podplukovník)
DD.07.1922-DD.12.1922 Müller, Jan (Plukovník)
DD.12.1922-DD.12.1922 Kaiser, Karel (Podplukovník)
DD.12.1922-DD.12.1924 Kaiser, Karel (Plukovník)
DD.12.1924-DD.01.1925 Martínek, Alfréd (Podplukovník)
DD.01.1925-DD.01.1925 Martínek, Alfréd (Plukovník)
DD.01.1925-DD.09.1928 Pschorn, Ferdinand (Plukovník)
DD.09.1928-DD.09.1929 Filipovský, Karel (Plukovník)
DD.09.1929-DD.11.1934 Pschorn, Ferdinand (Plukovník)
DD.11.1934-DD.11.1935 Fabián, František (Plukovník)
DD.11.1935-24.09.1938 Nosek, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-46-1920-1938-t72480#565129Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/46th-Infantry-Regiment-t72480#565129Version : 0
MOD
Pěší pluk 46 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 92. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Chomutově, podléhalo velitelství 2. pěší brigády [1920-1937], od ledna 1938 velitelství 1. divise [1920-1938] a od května 1938 velitelství 1. skupiny [1938].
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-46-1920-1938-t72480#256462Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/46th-Infantry-Regiment-t72480#256462Version : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 46
Technická správa pěšího pluku 46


Pěší prapor I/46 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/46 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/46 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 46 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 46
Těchnická rota pěšího pluku 46
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-46-1920-1938-t72480#256473Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/46th-Infantry-Regiment-t72480#256473Version : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od července 1921 plukovník pěchoty František Jiskra (říjen 1920 – květen 1922),
podplukovník pěchoty Karel Kaiser (květen 1922 – červenec 1922),
plukovník pěchoty Jan Müller (červenec 1922 – prosinec 1922),
podplukovník pěchoty, od prosince 1922 plukovník pěchoty Karel Kaiser (prosinec 1922 – prosinec 1924),
podplukovník pěchoty, od ledna 1925 plukovník pěchoty Alfréd Martínek (prosinec 1924 – říjen 1925),
plukovník pěchoty Ferdinand Pschorn (říjen 1925 – září 1928),
plukovník pěchoty Karel Filipovský (září 1928 – září 1929),
plukovník pěchoty Ferdinand Pschorn (září 1929 – listopad 1934),
plukovník generálního štábu František Fabián (listopad 1934 – listopad 1935),
plukovník pěchoty Josef Nosek (listopad 1935 - září 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-46-1920-1938-t72480#256480Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/46th-Infantry-Regiment-t72480#256480Version : 0
MOD