Main Menu
User Menu

Pěší pluk 45 [1920-1938]

45th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 45
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 45
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 24. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.07.1921 Vynohradiv, kasárny /
DD.07.1921-24.09.1938 Chust, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1921 Straník, Karel (Podplukovník)
DD.01.1921-DD.01.1921 Straník, Karel (Plukovník)
DD.01.1921-DD.04.1921 Wittmann, Václav (Podplukovník)
DD.04.1921-DD.12.1921 Hodač, Alois (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.12.1921 Hodač, Alois (Plukovník)
DD.12.1921-13.01.1923 Wittman, Václav (Podplukovník)
13.01.1923-DD.12.1923 Bárta, Miloslav (Plukovník)
DD.12.1923-DD.11.1926 Bláha, František (Podplukovník)
DD.12.1926-DD.02.1927 Bernatzky, Arnošt (Podplukovník)
DD.02.1927-DD.05.1928 Bláha, František (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.09.1929 Bláha, František (Plukovník)
DD.09.1929-DD.01.1930 Bernatzky, Arnošt (Podplukovník)
DD.01.1930-DD.09.1931 Kvapil, Ladislav (Plukovník)
DD.09.1931-DD.01.1934 Čihák, Jaroslav (Plukovník)
DD.01.1934-DD.07.1934 Švarný, Matěj (Plukovník)
DD.07.1934-DD.10.1935 Čihák, Jaroslav (Plukovník)
DD.10.1935-DD.02.1938 Bělín, Rudolf (Plukovník)
DD.02.1938-24.09.1938 Václavek, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.05.1932-24.09.1938 Pěší pluk Rumunský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-45-1920-1938-t72479#564908Verze : 1
MOD
Pěší pluk 45 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 85. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Sevluši a od července 1921 v Chustu, podléhalo velitelství 24. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 12. divise [1920-1938].


Pluk nesl od května 1932 do září 1938 čestný název "pěší pluk Rumunský".
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-45-1920-1938-t72479#256461Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 45
Technická správa pěšího pluku 45


Pěší prapor I/45 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/45 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/45 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 45 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 45
Těchnická rota pěšího pluku 45
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-45-1920-1938-t72479#256471Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od ledna 1921 plukovník pěchoty Karel Straník (říjen 1920 – leden 1921),
podplukovník pěchoty Václav Wittmann (leden 1921 – duben 1921),
podplukovník pěchoty Alois Hodač (duben 1921 – prosinec 1921),
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Václav Wittmann (prosinec 1921 – leden 1923),
plukovník pěchoty Miloslav Bárta (leden 1923 – prosinec 1923),
podplukovník pěchoty František Bláha (prosinec 1923 – listopad 1926),
podplukovník pěchoty Arnošt Bernatzky (prosinec 1926 – únor 1927),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty František Bláha (únor 1927 – září 1929),
podplukovník pěchoty Arnošt Bernatzky (září 1929 – leden 1930),
plukovník generálního štábu Ladislav Kvapil (leden 1930 – září 1931),
plukovník pěchoty Jaroslav Čihák (září 1931 – leden 1934),
plukovník pěchoty Matěj Švarný (únor 1934 – červenec 1934),
plukovník pěchoty Jaroslav Čihák (červenec 1934 – říjen 1935),
plukovník pěchoty Rudolf Bělín (prosinec 1935 – únor 1938),
podplukovník pěchoty František Václavek (březen 1938 - září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-45-1920-1938-t72479#256481Verze : 0
MOD