Main Menu
User Menu

Pěší pluk 44 [1920-1938]

44th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 44
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 44
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
94. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 5. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 3. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Liberec, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.12.1921 Hrbenský, Arnošt (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.10.1923 Hrbenský, Arnošt (Plukovník)
DD.10.1923-DD.12.1923 Rýdl, Václav (Podplukovník)
DD.12.1923-DD.11.1926 Krásný, Jan (Plukovník)
DD.11.1926-DD.10.1927 Janáček, Josef (Podplukovník)
DD.10.1927-DD.05.1928 Krásný, Jan (Plukovník)
DD.05.1928-DD.05.1928 Pirník, František (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.10.1931 Pirník, František (Plukovník)
DD.10.1931-DD.10.1932 Kotík, Ladislav (Plukovník)
DD.10.1932-DD.10.1936 Košťák, Antonín (Plukovník)
DD.10.1936-24.09.1938 Zicha, Otakar (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1938-24.09.1938 Strážní prapor XXIX
01.07.1938-24.09.1938 Strážní prapor XXX

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-44-1920-1938-t72478#565075Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44th-Infantry-Regiment-t72478#565075Version : 0
MOD
Pěší pluk 44 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z velitelství 94. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Liberci, podléhalo velitelství 5. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 3. divise [1920-1938].
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-44-1920-1938-t72478#256460Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44th-Infantry-Regiment-t72478#256460Version : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 44
Technická správa pěšího pluku 44


Pěší prapor I/44 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/44 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/44 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 44 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 44
Těchnická rota pěšího pluku 44
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-44-1920-1938-t72478#256470Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44th-Infantry-Regiment-t72478#256470Version : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Arnošt Hrbenský (říjen 1920 – říjen 1923),
podplukovník pěchoty Václav Rýdl (říjen 1923 – prosinec 1923),
plukovník pěchoty Jan Krásný (prosinec 1923 – listopad 1926),
podplukovník generálního štábu Josef Janáček (listopad 1926 – říjen 1927),
plukovník pěchoty Jan Krásný (říjen 1927 – květen 1928),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty František Pirník (květen 1928 – říjen 1931),
plukovník generálního štábu Ladislav Kotík (říjen 1931 – říjen 1932),
plukovník pěchoty Ing. Antonín Košťák (říjen 1932 – říjen 1936),
plukovník pěchoty Otakar Zicha (říjen 1936 - září 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-44-1920-1938-t72478#256482Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/44th-Infantry-Regiment-t72478#256482Version : 0
MOD