Main Menu
User Menu

Pěší pluk 4 [1920-1938]

4th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 4
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
4. československý střelecký pluk Pěší pluk 18
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 204
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.09.1920-31.12.1937 7. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 4. divise
Dislokace:
Deployed:
29.09.1920-24.09.1938 Hradec Králové, kasárny poručíka Gajera /

Velitel:
Commander:
29.09.1920-19.02.1921 Kroutil, Josef (Podplukovník)
19.02.1921-19.07.1923 Linhart, Emil (Podplukovník)
19.07.1923-01.04.1926 Linhart, Emil (Plukovník)
01.04.1926-01.10.1926 Stonek, Antonín (Podplukovník)
01.10.1926-04.05.1928 Chalupa, Ivan (Podplukovník)
04.05.1928-31.12.1932 Chalupa, Ivan (Plukovník)
31.12.1932-29.08.1933 Beneš, Ladislav (Podplukovník)
29.08.1933-31.12.1933 Chalupa, Ivan (Plukovník)
31.12.1933-31.10.1937 Cagaš, Metoděj (Plukovník)
31.10.1937-24.09.1938 Obručník, Jan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

29.09.1920-24.09.1938 I. prapor 4. pěšího pluku
29.09.1920-24.09.1938 II. prapor 4. pěšího pluku
29.09.1920-24.09.1938 III. prapor 4. pěšího pluku
29.09.1920-24.09.1938 Náhradní prapor 4. pěšího pluku
29.09.1920-24.09.1938 Pomocná rota 4. pěšího pluku
29.09.1920-24.09.1938 Technická rota 4. pěšího pluku
01.10.1935-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní 4. pěšího pluku
Čestný název:
Honorary Name:
29.09.1920-24.09.1938 Pěší pluk Prokopa Holého
Vyznamenání:
Decorations:
09.09.1921 Válečný kříž 1914-1918
24.09.1938 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Pěší pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-4-1920-1938-t120418#413259Verze : 3
MOD