Main Menu
User Menu

Pěší pluk 36 [1920-1938]

36th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 36
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 36
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
66. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 23. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Užhorod, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1922 Plachý, Ferdinand (Podplukovník)
DD.01.1922-DD.01.1923 Sagner-Habrovský, Rudolf (Plukovník)
DD.01.1923-DD.02.1926 Száthmáry, Julius (Plukovník)
DD.02.1926-DD.05.1926 Kolář, Eduard (Podplukovník)
DD.05.1926-DD.11.1926 Janovský, Mikuláš Josef (Podplukovník)
DD.11.1926-DD.05.1928 Svoboda, Josef (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.06.1928 Svoboda, Josef (Plukovník)
DD.06.1928-DD.12.1928 Janovský, Mikuláš Josef (Podplukovník)
DD.12.1928-DD.09.1932 Hošek, Rudolf (Plukovník)
DD.09.1932-DD.02.1934 Marvan, František (Plukovník)
DD.02.1934-DD.08.1934 Kůl, František (Podplukovník)
DD.08.1934-DD.10.1934 Marvan, František (Plukovník)
DD.10.1934-DD.11.1936 Rakovčík, František (Plukovník)
DD.11.1936-24.09.1938 Sýkora, Vilém (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-36-1920-1938-t72675#563710Verze : 4
MOD
Pěší pluk 36 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 66. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Užhorodě, podléhalo velitelství 23. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitel-ství 12. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-36-1920-1938-t72675#257543Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 36
Technická správa pěšího pluku 36


Pěší prapor I/36 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/36 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/36 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 36 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 36
Technická rota pěšího pluku 36
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-36-1920-1938-t72675#257544Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty Ferdinand Plachý (říjen 1920 – leden 1922),
plukovník pěchoty Rudolf Sagner-Habrovský (leden 1922 – leden 1923),
plukovník pěchoty Julius Száthmáry (leden 1923 – únor 1926),
podplukovník pěchoty Eduard Kolář (únor 1926 – květen 1926),
podplukovník pěchoty Mikuláš Josef Janovský (květen 1926 – listopad 1926),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Josef Svoboda (listopad 1926 – červen 1928),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Mikuláš Josef Janovský (červen 1928 – prosinec 1929),
plukovník pěchoty Rudolf Hošek (prosinec 1929 – září 1932),
plukovník generálního štábu František Marvan (září 1932 – únor 1934),
podplukovník pěchoty František Kůl (únor 1934 – srpen 1934),
plukovník generálního štábu František Marvan (srpen 1934 – říjen 1934),
plukovník generálního štábu František Rakovčík (listopad 1934 – listopad 1936),
plukovník generálního štábu Vilém Sýkora (listopad 1936 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-36-1920-1938-t72675#257545Verze : 0
MOD