Main Menu
User Menu

Pěší pluk 35 [1920-1938]

35th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 35
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 35
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
35. střelecký pluk / Pěší pluk 35
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 3. pěší brigáda
31.12.1937-24.08.1938 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.03.1938 Plzeň, kasárny /
DD.03.1938-24.09.1938 Klatovy, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.11.1921 Veselý, František (Podplukovník)
DD.11.1921-DD.11.1921 Hampl, Gustav (Podplukovník)
DD.11.1921-DD.01.1922 Baďura, Antonín (Major)
DD.01.1922-DD.12.1922 Beneš, Jan (Podplukovník)
DD.12.1922-DD.12.1922 Beneš, Jan (Plukovník)
DD.12.1922-DD.10.1928 Koptík, Hynek (Plukovník)
DD.10.1928-DD.03.1929 Koreš, Josef (Podplukovník)
DD.03.1929-DD.10.1929 Balvín, Václav (Podplukovník)
DD.10.1929-DD.10.1932 Kudrna, Miloš (Plukovník)
DD.10.1932-DD.11.1935 Kučera, Václav (Plukovník)
DD.11.1935-DD.12.1936 Engler, Václav (Plukovník)
DD.12.1936-DD.08.1937 Balvín, Václav (Plukovník)
DD.08.1937-DD.02.1938 Valenta, Antonín (Plukovník)
DD.02.1938-24.09.1938 Bělín, Rudolf (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XV
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XVI

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk Foligno
Vyznamenání:
Decorations:
DD.08.1924 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-35-1920-1938-t72674#563591Verze : 4
MOD
Pěší pluk 35 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 35. střeleckého pluku [1918-1920] a 35. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Plzni a od března 1938 v Klatovech, podléhalo velitelství 3. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 2. divise [1920-1938].


Pluk od října 1923 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk Foligno“ a byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 (srpen 1924).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-35-1920-1938-t72674#257540Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 35
Technická správa pěšího pluku 35


Pěší prapor I/35 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/35 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/35 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 35 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 35
Technická rota pěšího pluku 35
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-35-1920-1938-t72674#257541Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty František Veselý (říjen 1920 – listopad 1921),
podplukovník pěchoty Gustav Hampl (listopad 1921 – prosinec 1921),
major pěchoty Antonín @Baďura (prosinec 1921 – leden 1922),
podplukovník pěchoty, od prosince 1922 plukovník pěchoty Jan Beneš (leden 1922 – prosinec 1923),
plukovník pěchoty Hynek Koptík (prosinec 1923 – říjen 1928),
podplukovník pěchoty Josef Koreš (říjen 1928 – březen 1929),
podplukovník pěchoty Václav Balvín (březen 1929 – říjen 1929),
plukovník pěchoty Miloš Kudrna (říjen 1929 – říjen 1932),
plukovník pěchoty Václav Kučera (říjen 1932 – listopad 1935),
plukovník generálního štábu Václav Engler (listopad 1935 – prosinec 1936),
plukovník pěchoty Václav Balvín (prosinec 1936 – srpen 1937),
plukovník pěchoty Antonín Valenta (srpen 1937 – únor 1938),
plukovník pěchoty Rudolf Bělín (únor 1938 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-35-1920-1938-t72674#257542Verze : 0
MOD