Main Menu
User Menu

Pěší pluk 29 [1920-1938]

29th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 29
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 29
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
75. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 9. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Jindřichův Hradec, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1937-24.09.1938 Eret, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.08.1924-24.09.1938 Pěší pluk plukovníka Josefa Jiřího Švece
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie brané moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-29-1920-1938-t72746#563297Verze : 1
MOD
Pěší pluk 29 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 75. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Jindřichově Hradci, podléhalo velitelství 9. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 veli-telství 5. divise [1920-1938].


Pluk od srpna 1924 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk plukovníka Josefa Jiřího Švece“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-29-1920-1938-t72746#257912Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 29
Technická správa pěšího pluku 29


Pěší prapor I/29 [1920-1938]
Pěší prapor II/29 [1920-1938]
Pěší prapor III/29 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 29 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 29 [1935-1938]
Pomocná rota pěšího pluku 29
Technická rota pěšího pluku 29
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-29-1920-1938-t72746#257913Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník pěchoty Josef Daubek (říjen 1920 – srpen 1923),
plukovník pěchoty Jan Krásný (srpen 1923 – prosinec 1923),
plukovník pěchoty Emil Raynoschek (prosinec 1923 – červenec 1925),
podplukovník pěchoty Emanuel Ambrož (červenec 1925 – březen 1934),
plukovník generálního štábu František Lanč (březen 1934 – únor 1935),
plukovník pěchoty Jan Kluzák (únor 1935 – listopad 1937),
plukovník generálního štábu Josef Eret (listopad 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-29-1920-1938-t72746#257914Verze : 0
MOD