Main Menu
User Menu

Pěší pluk 26 [1920-1938]

26th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 26
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 26
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 26
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 19. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.05.1926 Banská Štiavnica, kasárny /
DD.05.1926-24.09.1938 Banská Bystrica, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.12.1920 Kautecký, František (Plukovník)
DD.12.1920-DD.02.1923 Weiss, Čeněk (Plukovník)
DD.02.1923-DD.03.1928 Kosina, Jan (Plukovník)
DD.03.1928-DD.05.1928 Benda, Alois Václav (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.09.1928 Benda, Alois Václav (Plukovník)
DD.09.1928-DD.07.1929 Franzel, Lev (Plukovník)
DD.07.1929-DD.10.1930 Valla, František (Plukovník)
DD.10.1930-DD.11.1930 Franzel, Lev (Plukovník)
DD.11.1930-DD.12.1934 Valla, František (Plukovník)
DD.12.1934-24.09.1938 Sloup, Prokop (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie brané moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-26-1920-1938-t72743#563289Verze : 3
MOD
Pěší pluk 26 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 26. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Banské Štiavnici a od května 1926 v Banské Bystrici, podléhalo velitelství 19. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 10. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-26-1920-1938-t72743#257897Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 26
Technická správa pěšího pluku 26


Pěší prapor I/26 [1920-1938]
Pěší prapor II/26 [1920-1938]
Pěší prapor III/26 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 26 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 26 [1935-1938]
Pomocná rota pěšího pluku 26
Technická rota pěšího pluku 26
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-26-1920-1938-t72743#257899Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
plukovník pěchoty František Kautecký (říjen 1920 – prosinec 1920),
plukovník pěchoty Čeněk Weiss (prosinec 1920 – leden 1923),
plukovník pěchoty Jan Kosina (leden 1923 – únor 1928),
podplukovník generálního štábu, od května 1928 plukovník generálního štábu Alois Václav Benda (únor 1928 – září 1928),
plukovník pěchoty Lev Franzel (září 1928 – červenec 1929),
plukovník pěchoty František Valla (červenec 1929 – říjen 1930),
plukovník pěchoty Lev Franzel (říjen 1930 – listopad 1930),
plukovník pěchoty František Valla (listopad 1930 – prosinec 1934),
plukovník pěchoty Prokop Sloup (prosinec 1934 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-26-1920-1938-t72743#257900Verze : 0
MOD