Main Menu
User Menu

Pěší pluk 20 [1920-1938]

20th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 20
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 20
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
2. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 23. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.07.1921 Úpor, kasárny /
DD.07.1921-24.09.1938 Michalovce, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1923 Kendík, Otakar (Plukovník)
DD.01.1923-DD.02.1924 Mrákava, Josef (Plukovník)
DD.02.1924-DD.02.1928 Sýkora, Evžen (Plukovník)
DD.02.1928-DD.05.1928 Matzek, Gustav (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.07.1931 Matzek, Gustav (Plukovník)
DD.07.1931-DD.12.1932 Němec, František Josef (Plukovník)
DD.12.1932-DD.07.1933 Nový, Rudolf (Plukovník)
DD.07.1933-DD.08.1934 Němec, František Josef (Plukovník)
DD.08.1934-24.09.1938 Kotík, Ladislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
www.vojenstvi.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-20-1920-1938-t72737#562977Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/20th-Infantry-Regiment-t72737#562977Version : 0
MOD
Pěší pluk 20 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 2. střeleckého pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Úporu a od července 1921 v Michalovcích, podléhalo velitelství 23. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 12. divise [1920-1938].
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-20-1920-1938-t72737#257878Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/20th-Infantry-Regiment-t72737#257878Version : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 20
Technická správa pěšího pluku 20


Pěší prapor I/20 [1920-1938]
Pěší prapor II/20 [1920-1938]
Pěší prapor III/20 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 20 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 20 [1935-1938]
Pomocná rota pěšího pluku 20
Technická rota pěšího pluku 20
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-20-1920-1938-t72737#257879Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/20th-Infantry-Regiment-t72737#257879Version : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
plukovník pěchoty Otakar Kendík (říjen 1920 – leden 1923),
plukovník pěchoty Josef Mrákava (leden 1923 – únor 1924),
plukovník pěchoty Evžen Sýkora (únor 1924 – únor 1928),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Gustav Matzek (únor 1928 – červenec 1931),
plukovník generálního štábu František Josef Němec (září 1931 – prosinec 1932),
plukovník pěchoty Rudolf Nový (prosinec 1932 – červenec 1933),
plukovník generálního štábu František Josef Němec (červenec 1933 – srpen 1934),
plukovník generálního štábu Ladislav Kotík (srpen 1934 – září 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-20-1920-1938-t72737#257880Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/20th-Infantry-Regiment-t72737#257880Version : 0
MOD