Main Menu
User Menu

Pěší pluk 2 [1920-1938]

2nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 2
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.08.1920
Předchůdce:
Predecessor:
2. československý střelecký pluk Střelecký pluk 10
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 202
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.08.1920-31.12.1937 5. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 3. divise
Dislokace:
Deployed:
26.08.1920-DD.10.1920 Prešov, kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /
00.10.1920-24.09.1938 Litoměřice, kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
26.08.1920-28.06.1923 Hasal, Antonín (Podplukovník)
28.06.1923-01.11.1924 Hasal, Antonín (Plukovník)
01.11.1924-01.09.1925 Tomeček, Josef (Podplukovník)
01.09.1925-01.12.1925 Hasal, Antonín (Plukovník)
01.12.1925-01.01.1926 Tomeček, Josef (Podplukovník)
01.01.1926-01.04.1926 Rýdl, Václav (Podplukovník)
01.04.1926-10.08.1926 Tomeček, Josef (Podplukovník)
10.08.1926-31.12.1929 Rýdl, Václav (Plukovník)
31.12.1929-01.12.1934 Tomeček, Josef (Plukovník)
01.12.1934-12.08.1935 Karlík, František (Podplukovník)
12.08.1935-24.09.1938 Tomeček, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-24.09.1938 Strážní prapor XXIII

Ručně vyplněné položky:
26.08.1920-24.09.1938 I. prapor 2. pěšího pluku
26.08.1920-24.09.1938 II. prapor 2. pěšího pluku
26.08.1920-24.09.1938 III. prapor 2. pěšího pluku
26.08.1920-24.09.1938 Náhradní prapor 2. pěšího pluku
26.08.1920-24.09.1938 Pomocná rota 2. pěšího pluku
26.08.1920-24.09.1938 Technická rota 2. pěšího pluku
01.10.1935-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní 2. pěšího pluk
Čestný název:
Honorary Name:
26.08.1920-24.09.1938 Pěší pluk Jiřího z Poděbrad
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Pěší pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-2-1920-1938-t120420#413261Verze : 3
MOD