Main Menu
User Menu

Pěší pluk 19 [1920-1938]

19th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 19
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 19
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 65
Datum zániku:
Disbanded:
13.02.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1920-31.12.1937 24. pěší brigáda
31.12.1937-13.02.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
15.09.1920-13.02.1938 Mukačevo, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1920-DD.02.1921 Forbelský, Ladislav (Podplukovník)
DD.02.1921-DD.12.1921 Schlesinger, Alexander (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.02.1923 Schlesinger, Alexander (Plukovník)
DD.02.1923-DD.05.1924 Buček, Viktor (Plukovník)
DD.05.1924-DD.08.1924 Golz, Rudolf (Plukovník)
DD.08.1924-DD.10.1927 Moravec, Ondřej Jan (Plukovník)
DD.10.1927-DD.12.1933 Pelikán, Anatol (Podplukovník)
DD.12.1933-DD.01.1937 Filipovský, Karel (Plukovník)
DD.01.1937-DD.02.1938 Vondra, Rudolf (Plukovník)
DD.02.1938-13.02.1938 Matoušek, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#562971Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/19th-Infantry-Regiment-t72796#562971Version : 0
MOD
Pěší pluk 19 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 15. září 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 65. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Mukačevu, podléhalo velitelství 24. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitel-ství 12. divise [1920-1938].
Velitelství pěšího pluku bylo 13. února 1938, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 6.763/Taj.-hl.št./1.odděl.1937, zrušeno.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#258087Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/19th-Infantry-Regiment-t72796#258087Version : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:
velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 19 [19-1938] (19 – únor 1938),
Technická správa pěšího pluku 19 [19-1938] (19 – únor 1938),


Pěší prapor I/19 [1920-1938] (září 1920 – únor 1938),
Pěší prapor II/19 [1920-1938] (září 1920 – únor 1938),
Pěší prapor III/19 [1920-1938] (září 1920 – únor 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 19 [1920-1938] (září 1920 – únor 1938),


Technická rota pěšího pluku 19 [19-1938] (19 – únor 1938),
Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 19 [1935-1938] (říjen 1935 – únor 1938),
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#258088Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/19th-Infantry-Regiment-t72796#258088Version : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník pěchoty Ladislav Forbelský (září 1920 – únor 1921),
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Alexander Schlesinger (únor 1921 – únor 1923),
plukovník pěchoty Viktor Buček (březen 1923 – květen 1924),
plukovník pěchoty Rudolf Golz (květen 1924 – srpen 1924),
plukovník generálního štábu Ondřej Jan Moravec (září 1924 – říjen 1927),
podplukovník generálního štábu Anatol Pelikán (listopad 1927 – prosinec 1933),
plukovník pěchoty Karel Filipovský (prosinec 1933 – leden 1937),
plukovník pěchoty Rudolf Vondra (únor 1937 – únor 1938),
plukovník pěchoty Josef Matoušek (únor 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#258089Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/19th-Infantry-Regiment-t72796#258089Version : 0
MOD
Príslušníci 19. pešieho pluku na fotografii z obdobia rokov 1925 – 1927. V strede vodič koňa voj. Ján Danko z 12. roty pluku; mená ďalších dvoch vojakov nie sú známe. Podľa záznamov z vojenskej knižnky bol Danko k jednotke zaradený v rámci základnej služby 1. októbra 1925 a slúžil v nej do 30. marca 1927. Na reverze fotografie je nápis (značka fotografa) „FOTO LOCKER MUKAČEVO“.
Zdroj: archív autora

Pěší pluk 19 [1920-1938] - Voj. Ján Danko z 12. roty 19. pešieho pluku spolu so svojimi kamarátmi.

Voj. Ján Danko z 12. roty 19. pešieho pluku spolu so svojimi kamarátmi.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#593461Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/19th-Infantry-Regiment-t72796#593461Version : 0