Main Menu
User Menu

Pěší pluk 18 [1920-1938]

18th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 18
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 18
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
7. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 3. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.10.1921 Kučera, Josef (Plukovník)
DD.10.1921-DD.11.1921 Winter, Viktor (Podplukovník)
DD.11.1921-DD.01.1922 Kučera, Josef (Plukovník)
DD.01.1922-DD.02.1922 Verich, František (Plukovník)
DD.02.1922-DD.06.1925 Schlesinger, Arnošt (Plukovník)
DD.06.1925-DD.09.1928 Franzel, Lev (Plukovník)
DD.09.1928-DD.12.1930 Benda, Alois Václav (Plukovník)
DD.12.1930-DD.08.1931 Rösch, Ludvík (Plukovník)
DD.08.1931-DD.01.1934 Benda, Alois Václav (Plukovník)
DD.01.1934-DD.11.1934 Rösch, Ludvík (Plukovník)
DD.11.1934-DD.10.1937 Škrášek, Antonín (Plukovník)
DD.10.1937-DD.12.1937 Kašpárek, Ludvík (Plukovník)
DD.12.1937-DD.02.1938 Vyroubal, Otakar (Podplukovník)
DD.02.1938-24.09.1938 Dubovský, Karel (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-24.09.1938 Strážní prapor XVII
28.02.1938-24.09.1938 Strážní prapor XVIII

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1920-1938-t72795#562965Verze : 0
MOD
Pěší pluk 18 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním ze 7. střeleckého pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Plzni, podléhalo velitelství 3. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 2. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1920-1938-t72795#258084Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:
velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 18 [192-1938] (192 – září 1938),
Technická správa pěšího pluku 18 [192-1938] (192 – září 1938),


Pěší prapor I/18 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Pěší prapor II/18 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Pěší prapor III/18 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 18 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),


Technická rota pěšího pluku 18 [192-1938] (192 – září 1938),
Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 18 [1935-1938] (říjen 1935 – září 1938),
Rota velkých kulometů proti letadlům pěšího pluku 18 [1938] (leden 1938 – září 1938),
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1920-1938-t72795#258085Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
plukovník pěchoty Josef Kučera (říjen 1920 – říjen 1921),
podplukovník pěchoty Viktor Winter (říjen 1921 – listopad 1921),
plukovník pěchoty Josef Kučera (listopad 1921 – leden 1922),
plukovník pěchoty František Verich (leden 1922 – únor 1922),
plukovník pěchoty Arnošt Schlesinger (únor 1922 – červen 1925),
plukovník pěchoty Lev Franzel (září 1925 – září 1928),
plukovník generálního štábu Alois Václav Benda (září 1928 – prosinec 1930),
plukovník pěchoty Ludvík Rösch (prosinec 1930 – srpen 1931),
plukovník generálního štábu Alois Václav Benda (prosinec 1930 – leden 1934),
plukovník pěchoty Ludvík Rösch (leden 1934 – listopad 1934),
plukovník pěchoty Antonín Škrášek (listopad 1934 – říjen 1937),
plukovník generálního štábu Ludvík Kašpárek (říjen 1937 – prosinec 1937),
pod-plukovník pěchoty Otakar Vyroubal (prosinec 1937 – únor 1938),
plukovník pěchoty Karel Dubovský (únor 1938 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1920-1938-t72795#258086Verze : 0
MOD