Main Menu
User Menu

Pěší pluk 14 [1920-1938]

14th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 14
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 67
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.10.1920 23. pěší brigáda
31.10.1920-31.12.1937 21. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.09.1925 Košice, kasárny /
DD.09.1925-DD.09.1933 Prešov, kasárny /
DD.09.1933-25.09.1938 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.09.1921 Machačík, Alois (Major)
DD.09.1921-DD.05.1923 Korselt, Otakar (Plukovník)
DD.05.1923-DD.09.1923 Maglen, František (Plukovník)
DD.09.1923-DD.12.1923 Korselt, Otakar (Plukovník)
DD.12.1923-DD.01.1925 Müller, Hugo (Plukovník)
DD.01.1925-DD.03.1928 Maglen, František (Plukovník)
DD.03.1928-DD.05.1928 Cypra, Jan (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.04.1930 Cypra, Jan (Plukovník)
DD.04.1930-DD.09.1930 Frendl, Karel (Plukovník)
DD.09.1930-DD.10.1932 Cypra, Jan (Plukovník)
DD.10.1932-DD.06.1933 Frendl, Karel (Plukovník)
DD.06.1933-DD.08.1933 Cypra, Jan (Plukovník)
DD.08.1933-DD.09.1933 Frendl, Karel (Plukovník)
DD.09.1933-DD.12.1934 Němeček, Jaroslav (Plukovník)
DD.12.1934-DD.02.1935 Frendl, Karel (Plukovník)
DD.02.1935-DD.06.1935 Hejduk, František (Podplukovník)
DD.06.1935-DD.10.1935 Němeček, Jaroslav (Plukovník)
DD.10.1935-DD.12.1937 Konečný, Jaroslav (Plukovník)
DD.12.1937-DD.06.1938 Petřík, Miroslav (Plukovník)
DD.06.1938-DD.06.1938 Konečný, Jaroslav (Plukovník)
DD.06.1938-25.09.1938 Petřík, Miroslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-14-1920-1938-t72791#562284Verze : 0
MOD
Pěší pluk 14 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 67. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Košicích, od září 1925 v Prešově a od září 1933 v Košicích, podléhalo velitel-ství 22. pěší brigády [1920], od října 1920 velitelství 21. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 11. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-14-1920-1938-t72791#258072Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
major pěchoty Alois Machačík (říjen 1920 – září 1921),
plukovník pěchoty Otakar Korselt (září 1921 – květen 1923),
plukovník pěchoty František Maglen (květen 1923 – září 1923),
plukovník pěchoty Otakar Korselt (září 1923 – prosinec 1923),
plukovník pěchoty Hugo Müller (prosinec 1923 – leden 1925),
plukovník pěchoty František Maglen (leden 1925 – březen 1928),
podplukovník pěchoty, od května 1928 plukovník pěchoty Jan Cypra (březen 1928 – duben 1930),
plukovník pěchoty Karel Frendl (duben 1930 – září 1930),
plukovník pěchoty Jan Cypra (září 1931 – říjen 1932),
plukovník pěchoty Karel Frendl (říjen 1932 – červen 1933),
plukovník pěchoty Jan Cypra (červen 1933 – srpen 1933),
plukovník pěchoty Karel Frendl (srpen 1933 – září 1933),
plukovník generálního štábu Jaroslav Němeček (listopad 1933 – prosinec 1934),
plukovník pěchoty Karel Frendl (prosinec 1934 – únor 1935),
podplukovník pěchoty František Hejduk (únor 1935 – červenec 1935),
plukovník generálního štábu Jaroslav Němeček (červenec 1935 – říjen 1935),
plukovník pěchoty Jaroslav Konečný (říjen 1935 – prosinec 1937),
plukovník generálního štábu Miroslav Petřík (prosinec 1937 – červen 1938),
plukovník pěchoty Jaroslav Konečný (červenec 1938),
plukovník generálního štábu Miroslav Petřík (červenec 1938 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-14-1920-1938-t72791#258074Verze : 0
MOD