Main Menu
User Menu

Pěší pluk 12 [1920-1938]

12th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 12
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 12
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
12. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-15.10.1935 20. pěší brigáda
15.10.1935-31.12.1937 18. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-15.11.1920 Štúrovo, kasárny /
15.11.1920-25.09.1938 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1920-DD.11.1922 Palacký, Josef (Podplukovník)
DD.11.1922-DD.03.1928 Zmek, Josef (Podplukovník)
DD.03.1928-DD.01.1935 Jelínek, František (Plukovník)
DD.01.1935-25.09.1938 Beneš, Ladislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-25.09.1938 pěší pluk generála Milana Rastislava Štefánika
Vyznamenání:
Decorations:
27.01.1921 Válečný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-12-1920-1938-t72789#553127Verze : 1
MOD
Pěší pluk 12 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 12. střeleckého pluku [1918-1920] a 12. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Parkanu a od listopadu 1920 v Komárně, podléhalo velitelství 20. pěší brigády [1920-1935], od května 1935 velitelství 18. pěší brigády [1935-1937] a od ledna 1938 velitelství 9. divise [1920-1938].
Pluk od října 1920 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk generála Milana Rastislava Štefánika“ a od svého předchůdce převzal vyznamenání Válečným křížem 1914-1918.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-12-1920-1938-t72789#258066Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:
velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 12 [192-1938] (192 – září 1938),
Technická správa pěšího pluku 12 [192-1938] (192 – září 1938),


Pěší prapor I/12 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Pěší prapor II/12 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Pěší prapor III/12 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 12 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),


Technická rota pěšího pluku 12 [192-1938] (192 – září 1938),
Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 12 [1935-1938] (říjen 1935 – září 1938),
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-12-1920-1938-t72789#258067Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník pěchoty Josef Palacký (listopad 1920 – listopad 1922),
podplukovník generálního štábu Josef Zmek (listopad 1922 – březen 1928),
podplukovník pěchoty František Jelínek (duben 1928 – leden 1935),
plukovník pěchoty Ladislav Beneš (únor 1935 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-12-1920-1938-t72789#258068Verze : 0
MOD