Main Menu
User Menu

Pěší pluk 11 [1921-1938]

11th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 11
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
11. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.01.1921-31.12.1937 10. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 5. divise
Dislokace:
Deployed:
27.01.1921-25.09.1938 Písek, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.01.1921-DD.06.1921 Zmek, Josef (Major)
DD.06.1921-DD.12.1923 Nosek, Josef (Podplukovník)
DD.12.1923-DD.10.1924 Nosek, Josef (Plukovník)
DD.10.1924-DD.10.1925 Herget, František (Podplukovník)
DD.10.1925-DD.11.1925 Zmek, Josef (Plukovník)
DD.11.1925-DD.10.1931 Jirásek, František (Plukovník)
DD.10.1931-DD.11.1933 Líčka, Otakar (Plukovník)
DD.11.1933-DD.11.1934 Miklík, Miroslav Tomáš (Plukovník)
DD.11.1934-DD.11.1935 Braun, Jaroslav (Plukovník)
DD.11.1935-DD.11.1936 Kašpárek, František (Plukovník)
DD.11.1936-DD.01.1938 Hubáček, Jan (Plukovník)
DD.01.1938-25.09.1938 Braun, Jaroslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
27.01.1921-25.09.1938 pěší pluk Františka Palackého
Vyznamenání:
Decorations:
27.01.1921 Válečný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1921-1938-t72788#553112Verze : 1
MOD
Pěší pluk 11 [1921-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 27. ledna 1921 v rámci unifikace branné moci sloučením 11. střeleckého pluku [1918-1921] a 11. pěšího pluku [1918-1921] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Písku, podléhalo velitelství 10. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 5. divise [1920-1938].
Pluk od ledna 1921 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk Františka Palackého“ a od svého předchůdce převzal vyznamenání Válečným křížem 1914-1918.


Veliteli pěšího pluku byli:
major pěchoty Josef Zmek (leden 1921 – červen 1921),
podplukovník pěchoty, od prosince 1923 plukovník pěchoty Josef Nosek (červen 1921 – říjen 1924),
podplukovník pěchoty František Herget (říjen 1924 – říjen 1925),
plukovník generálního štábu Josef Zmek (říjen 1925 – listopad 1925),
plukovník pěchoty František Jirásek (listopad 1925 – říjen 1931),
plukovník generálního štábu Otakar Líčka (ří-jen 1931 – listopad 1933),
plukovník generálního štábu Miroslav Tomáš Miklík (listopad 1933 – listo-pad 1934),
plukovník generálního štábu Jaroslav Braun (listopad 1934 – listopad 1935),
plukovník generálního štábu František Kašpárek (listopad 1935 – listopad 1936),
plukovník pěchoty Jan Hubáček (listopad 1936 – leden 1938),
plukovník generálního štábu Jaroslav Braun (leden 1938 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1921-1938-t72788#258063Verze : 1
MOD