Main Menu
User Menu

Perth

Perth, Western Australia

     
Název:
Name:
Perth
Originální název:
Original Name:
Perth
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
31°52'48.00"S 115°52'58.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1829 n. l.
Vojenské objekty:
Military Objects:

Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Perth Cultural Centre
Old Court House
Government House
Muzea:
Museums:
Art Gallery of Western Australia
Western Australian Museum
Perth Institute of Contemporary Arts (PICA)
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1829-DD.MM.1829
1. prapor 63. (západosuffolkského) pěšího pluku
1st Battalion of the 63rd (the West Suffolk) Regiment of Foot
DD.MM.1833-DD.MM.1839
21. pěší pluk (Královský severobritský fyzilírský pluk)
21st Regiment of Foot (Royal North British Fuzileers)
DD.MM.1903-DD.MM.1908
11. Australský pluk pěchoty (Perthský pluk)
11th Australian Infantry Regiment (Perth Regiment)
DD.MM.1908-DD.MM.1912
1. prapor 11. Australského pluku pěchoty (Perthský pluk)
1st Battalion of the 11th Australian Infantry Regiment (Perth Regiment)
DD.MM.1912-DD.MM.1914
88. pěchota (Perthský prapor)
88th Infantry (Perth Battalion)
DD.MM.1930-01.01.1933
11/16. prapor
11th/16th Battalion
01.01.1933-DD.MM.1943
11. prapor (pluku města Perth)
11th Battalion (The City of Perth Regiment)
01.03.1942-29.06.1943
Hlídková peruť 101
Patrol Squadron 101
07.03.1942-01.11.1942
Hlídkové křídlo 10
Patrol Wing 10
28.12.1943-01.05.1944
Hlídková peruť 101
Patrol Squadron 101
11.03.1944-25.03.1944
457. peruť RAAF
No. 457 Squadron RAAF
01.07.1960-DD.MM.1966
A rota (rota města Perth) 1. praporu Královského Západoaustralského pluku
A Company (The City of Perth Company) 1st Battalion of The Royal Western Australia Regiment
DD.MM.1966-DD.MM.1977
11. prapor Královského Západoaustralského pluku
11th Battalion of The Royal Western Australia Regiment
DD.MM.1977-DD.MM.1987
11. nezávislá střelecká rota Královského Západoaustralského pluku
11th Independent Rifle Company of The Royal Western Australia Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
10. lehký jezdecký pluk
10th Light Horse Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
109. spojovací eskadrona
109th Signal Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
11./28. prapor Královského západoaustralského pluku
11th/28th Battalion, Royal Western Australia Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
13. brigáda
13th Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
13. polní eskadrona 9. bojového ženijního pluku
13th Field Squadron, 13th Combat Engineer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
16. prapor Královského západoaustralského pluku
16th Battalion, Royal Western Australia Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. lehká baterie
3rd Light Battery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. vojenský okruh
5th Military District
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk zvláštní letecké služby
Special Air Service Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Západní velitelství
Western Command

DD.MM.1903-DD.MM.1908 11. Australský pluk pěchoty (Perthský pluk)
DD.MM.1908-DD.MM.1912 1. prapor 11. Australského pluku pěchoty (Perthský pluk)
DD.MM.1930-01.01.1933 11/16. prapor
01.01.1933-DD.MM.1943 11. prapor (pluku města Perth)
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Perth
www.heraldry-wiki.com
URL : https://www.valka.cz/Perth-t115439#629104Verze : 2
MOD