Main Menu
User Menu

Pejčoch, Ivo: Cyklistické jednotky československé armády

     
Název knihy:
Name of the book:
Cyklistické jednotky československé armády
Autor:
Author:
Ivo Pejčoch
Místo vydaní:
Published in:
Cheb
Nakladatelství:
Publisher:
Svět křídel
Rok vydání:
Year of Publication:
2017
Počet stran :
Pages:
192
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7573-009-1
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (5)
Rozbor pramenů a literatury (6)
Vojenští cyklisté ve světě (7)
První cyklistické jednotky (7)
Cyklisté v období první světové války (9)
Cyklisté ve druhé světové válce (14)
Vojenští cyklisté v poválečných desetiletích (19)
Cyklistické jednotky československých legií (21)
Cyklistické setniny pluků Stráže svobody (22)
Cyklistické eskadrony jezdeckých pluků (25)
Cyklistické roty hraničářských praporů (28)
Cyklistická rota instrukčního praporu (34)
Cyklistické prapory (42)
Cyklistický prapor 1 (52)
Cyklistický prapor 2 (63)
Cyklistický prapor 3 (71)
Cyklistický prapor 4 (78)
Cyklistický prapor 5 (82)
Ženijní cyklistické roty (85)
Ženijní cyklistická rota 1 (85)
Ženijní cyklistická rota 3 (87)
Divizní cyklistické roty (88)
Výcvik a taktika nasazení československých cyklistických jednotek (89)
Velitelé cyklistických praporů (98)
Bohumil Borecký (98)
Augustin Bureš (99)
Karel Čejka (100)
Jan Dokoupil (102)
Karel Dubovský (103)
František Konopásek (104)
Jaroslav Kozák (110)
Vlastimil Kozelský (111)
Bohuslav Maleček (112)
Vladimír Procházka (113)
František Vondráček (114)
Emil Zimmermann (115)
Padlí a zemřelí cyklisté v průběhu mobilizací v květnu i září 1938 a za bojů v březnu 1939 (117)
Cyklistické roty vládního vojska (122)
Německý dohled nad vládním vojskem (128)
Organizační struktura vládního vojska (128)
Organizační struktura cyklistické roty (130)
Činnost vládního vojska v protektorátu (131)
Nasazení vládního vojska proti výsadkovým skupinám (132)
Vládní vojsko v Itálii (133)
Jednotky vládního vojska ponechané v protektorátu (135)
Velitelé cyklistivkých rot vládního vojska (137)
Cyklistická rota smíšeného přezvědného oddílu 2. paradesantní brigády v SSSR (151)
Velitelé cyklistické roty přezvědného oddílu 2. československé paradesantní brigády V SSSR (158)
Cyklistické jednotky Slovenské armády (161)
Poslední boj příslušníků československých cyklistických jednotek - vojáci v záloze padlí v průběhu Pražského povstání (165)
Epilog - podporučík Oldřich Vodička, příběh příslušníka cyklistického praporu 4 (170)
Cyklistické jednotky ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha (185)
Závěr (188)
Příloha (189)
Literatura (190)
Anotace:
Anotation:
Cyklistické jednotky, které přitom měly dlouhou tradici, provázejí naše vojenství již z dob před vznikem samostatného státu, upadly v zapomění. Proto se tato kniha snaží historii této součásti československé armády přiblížit od jejího počátku až do úplného zániku.
Snahou bylo popsat nejen cyklistické útvary jako takové, ale přiblížit i výrazné události provázející jejich existenci, zmapovat osudy jejich velitelů a verifikovat dosud známé ztráty na životech, které cyklistické prapory utrpěli v průběhu zářijové mobilizace roku 1938.
Obsah knihy si tak bere za cíl popsat historii jednoho druhu zbraně v rámci československé armády, zbraně, jež sice nenabyla proslulosti letectva či obrněných sil, její význam pro obranu republiky však byl přesto nezastupitelný.
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Pejcoch-Ivo-Cyklisticke-jednotky-ceskoslovenske-armady-t204012#580555Verze : 2
MOD