Main Menu
User Menu

Pavel IV.

Papež Pavel IV.

* 1476
† 1559
pontifikát: 23.5.1555 - 18.8.1559
vl. jméno: Giampietro Caraffa
URL : https://www.valka.cz/Pavel-IV-t25256#92480Verze : 0
Pavel IV. (224. papež)


Ital od Beneventa.
Narozen 28. června 1476 v Caprigliu, pocházel z rodu neapolského barona. Vlastním jménem Giampietro Carafa.


Jeho předchůdcem byl papež Marcellus II, inteligentní, zkušený, s reformním myšlením, jenž zemřel 22 dnů po svém zvolení. Kardinálové proto zvolili 23. května 1555 Pavla IV, který měl do jisté míry stejné vlastnosti a proreformní myšlení. Byl bezúhoný, temperamentní a přísný, nesnesl aby mu někdo odporoval a byl chorobně nedůvěřivý. Jeho přísnost a tvrdohlavost, se kterou reformy prosazoval, celému proreformnímu dění spíše uškodily.


Ve svém životě vystřídal funkce arcibiskupa neapolského, kardinála jáhna, papežského legáta, papežského nuncia ve Flandrech a Španělsku. Dlouhou dobu byl hlavou inkvizice. Inkvizice v září 1557 připravila dlouhý seznam zakázaných knih, papež jej na konci roku 1558 schválil jako Index zakázaných knih. Uzavřel Židy do ghett a přinutil je nosit rozlišovací pokrývku hlavy.


Ve sporu se španělským králem Karlem I. se spojil s Francií, ve snaze vyhnat Španěly z Itálie, ale v roce 1557 byl poražen.


Odměňoval a dosazoval do úřadů své příbuzné, i když je pozděj kvůli korupci propustil a poslal do vyhnanství. Lid jej nenáviděl tolik, že po jeho smrti vypukla v Římě vlna vandalství, kdy dav vyplenil sídlo inkvizice a poškodil papežovu sochu na Kapitolu.
Kardinálům trvalo dlouhé měsíce, než zvolili jeho nástupce, papeže Pia IV.
Pavel IV. zemřel 18. srpna 1559 zřejmě kvúli edému a stáří .
Je pohřben v Římě v chrámu Panny Marie nad Minervou.


Zdroj:
P.G. MAXWELL-STUART - Papežové - život a vláda od sv.Petra k Janu Pavlu II.
JOSEF GELMI - Papežové - Od svatého Petra po Jana Pavla II.
URL : https://www.valka.cz/Pavel-IV-t25256#96350Verze : 0