Main Menu
User Menu

Pamětní medaile Balkánského svazu 1912

Spomenica Balkanskog saveza 1912

     
Název:
Name:
Pamětní medaile Balkánského svazu 1912
Název v originále:
Original Name:
Spomenica Balkanskog saveza 1912
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1941
Struktura:
Structure:
Bronzová medaile
Stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
P.Car-T.Muhič : Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1859-1941
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Balkanskeho-svazu-1912-t105875#378342Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Balkánského svazu 1912
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Na přední straně v ploše medaile je poprsí krále Petara I. ve slavnostní uniformě s viditelným řetězem řádu Sv. Lazara na hrudi. V horní části medaile je nápis v cyrilicí :
PETR I. KRÁL SRBSKÝ


Revers:
Ve středů medaile je položen tak zvaný patriarší loretský kříž v trnovém věnci a kolem je rozložený nápis :
IN HOC SIGNO VINCES –( V jeho jménu zvítězíš )


Medaile má průměr 35 mm. Výroba firma Pichl Praha. Bronzová zlacená medaile je poměrně běžná a známá, vzácně se vyskytuje medaile ražena ve stříbře. Dekorace se nosila na barvách slovanské trikolory.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Altmann
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Balkanskeho-svazu-1912-t105875#378346Verze : 0
Pamětní medaile balkánského svazu 1912
Spomenica Balkanskog saveza 1912


Od roku 1860 do roku 1914 registrujeme čtyři balkánské politické-vojenské svazy a jeden vojenský pakt. Nejznámější a důležitý je právě svaz balkánských států z roku 1912 –(Srbsko, Černá Hora, Bulharsko a Řecko ). Toto vojensko politické seskupení v první balkánské válce v roce 1912 dokončilo porážku Turecka .
Krize na území Balkánu začíná v roce 1909 vítězstvím „ mladoturku „ a odstraněním sultána Andul Hamita. Mladoturci sice proklamovali demokratizaci země, ale opak byl pravdou neb země se vracela do tuhé režimu násilného poturčování území, která vyvrcholilo vítěznou I. balkánskou válku v roce 1912 .


První krok namířený proti rozpínavosti Osmanské říše však zahájila Itálie v roce 1911 vpádem do Tripolisu a na Kireniku (Kyrenia ). Balkánské státy ( Bulharsko, Černá Hora, Řecko a Srbsko ) využilo možnosti oslabeného Turecka, mobilizovalo a spojené armády dosáhli vítězství. Turecko odchází z Balkánu .


Při příležitosti konce války je založena pamětní medaile jako upomínka na spojenectví ve válce z roku 1912. Pro nás je jistě zajímavé, že to je pražská firma PICHL „, která byla pověřena ražbou medaile.


Popis medaile :Avers:
Na přední straně v ploše medaile je poprsí krále Petara I. ve slavnostní uniformě s viditelným řetězem řádu Sv. Lazara na hrudi. V horní části medaile je nápis v cyrilicí :
PETR I. KRÁL SRBSKÝ


Revers:
Ve středů medaile je položen tak zvaný patriarší loretský kříž v trnovém věnci a kolem je rozložený nápis :
IN HOC SIGNO VINCES –( V jeho jménu zvítězíš )


Medaile má průměr 35 mm. Výroba firma Pichl Praha. Bronzová zlacená medaile je poměrně běžná a známá, vzácně se vyskytuje medaile ražena ve stříbře. Dekorace se nosila na barvách slovanské trikolory .


Při hodnocení dekorace je nutno si uvědomit, že jde o medaili neoficielní, nevíme kdo dal podnět k ražbě, ale tento Balkánský svaz se již v roce 1913 rozpadá a následuje 2. Balkánská válka 1913 ( Válka Srbsko-Bulharská ) .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Balkanskeho-svazu-1912-t105875#378343Verze : 0