Main Menu
User Menu

Pamětní kříž společnosti válečných invalidů

Spomenica udruženja ratnich invalida

     
Název:
Name:
Pamětní kříž společnosti válečných invalidů
Název v originále:
Original Name:
Spomenica udruženja ratnich invalida
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1929
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Boris Prister : Vyznamenání. Záhřeb 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-spolecnosti-valecnych-invalidu-t89975#409198Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní kříž společnosti válečných invalidů
Název v originále:
Original Name:
Spomenica udruženja ratnich invalida
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1929
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorace se stuhou
Klenot:
Badge:
Kancelář řádů a vyznamenání království Jugoslávie povolila nošení kříže na uniformě či oděvu společně s dalšími dekoracemi získanými v boji ve válkách 1912 – 1920.


Kříž má ve svém středu kruhový medailon s portrétem Jugoslávského krále Alexandra I. Karadjorďoviče a francouzského generála Louise Franchet d´Esperey.Na zadní straně je rozložený opis :


INVALIDA I RATNIKA / BOLESNIH I OSAKAČENIH – JUGOSLAVIJA /
ZAHVALNOST


Tento pamětní kříž byl založen v jednom stupni. Jde o ražbu z pozlaceného bronzu, a má tvar ženevského kříže. Mezi rameny kříže jsou vloženy zkřížené prapory. Kříž o rozměru 45, 0 x 35, 5 mm. Stuha je široká 39 mm .
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Boris Prister : Vyznamenání. Záhřeb 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-spolecnosti-valecnych-invalidu-t89975#409199Verze : 0
Pamětní kříž společnosti válečných invalidů .
Spomenica udruženja ratnich invalida
Erinnerungskreuz vom Verband der Militér Invaliden
Commemorative cross of the Association of Invalides of war
Tento kříž byl založen až v roce 1929 a to na návrh frontových bojovníků – armádních důstojníku .
Kříž byl zhotoven dle návrhu, který vzešel ze společnosti klubu invalidu královské Jugoslávie .
Kancelář řádů a vyznamenání království Jugoslávie povolila nošení kříže na uniformě či oděvu společně s dalšími dekoracemi získanými v boji ve válkách 1912 – 1920 .
Kříž má ve svém středu kruhový medailon s portrétem Jugoslávského krále Alexandra I. Karadjorďoviče a francouzského generála Louise Franchet d´Esperey .
Tento pamětní kříž byl založen v jednom stupni. Jde o ražbu z pozlaceného bronzu, a má tvar ženevského kříže. Mezi rameny kříže jsou vloženy zkřížené prapory. Kříž o rozměru 45, 0 x 35, 5 mm. Stuha je široká 39 mm. Předepsaná stuha je bílé barvy, která má stejně široké červené a bílé pruhy 13 mm a světlemodrý proužek o šířce 1 mm. Tyto v našich podmínkách vzácné kříže však nacházíme i na stuhách řádu Takovského, případně na válečných červených stuhách .
Poznámka : Generál d´Esperey byl jmenován vojvodou srbských vojsk, tato hodnost v Srbsku byla rovná s hodnosti maršála Francie. Generál d´Esperey byl v pořadí pátým vojvodou Srbské armády .
Literatura :
Boris Prister : Vyznamenání. Záhřeb 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-spolecnosti-valecnych-invalidu-t89975#336149Verze : 1