Main Menu
User Menu

Pamětní kříž pro civilní lékaře 1866

Erinnerungszeichen für Zivilärzte 1866

Bavorský pamětní kříž pro civilní lékaře 1866
Erinnerungszeichen für Zivilärzte 1866Zajímavé a vkusné vyznamenání ve tvaru kříže založil král Ludvík II. dne 25. února 1867 jako výraz poděkování jedné profesní skupině (lékařům, ranhojičům a ošetřovatelům), kteří nad rámec svých profesních i lidských povinnosti jako civilisté obětavě pracovali, léčili a starali se o raněné a invalidní vojáky, kteří se zúčastnili tažení v roce 1866.


Bronzový tlapatý kříž o velikosti 54 mm x 46 mm. Okraje ramen se směrem ke středu zužují a jsou mírně prohnutá. Plocha ramen je vodorovně šrafovaná.


Avers:
Symbolika lékařství je zde znázorněna Aeskulapovy,mi holemi .Ve středu kříže je kruhový medailon, který je rámován vavřínovým věnečkem. Na mírně konvexním routovém středu je pak letopočet „1866„.


Revers:
Plocha ramen je vodorovně šrafovaná, bez žádných dalších symbolů. Kruhový medailon je zcela hladký. Ke kolmému ramenu na rubní straně je připevněna připínací jehlice. Kříž se nosil jako připínací dekorace na levé straně hrudi. Originální vyznamenání je velmi vzácné neb uděleno bylo zhruba 60 – 67 kusů. Původní razidla se sice nezachovala, přesto v současné době lze zakoupit (echt originál) za částku 200-350 euro.Literatura:
Georg Schreiber: Die Bayerische Orden und Ehrenzeichen. Mnichov 1964
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-pro-civilni-lekare-1866-t102346#368981Verze : 0