Main Menu
User Menu

Pamětní kříž na válku s Bulharskem 1885-1886

Spomenica rata d Bugarskem 1885-1886

     
Název:
Name:
Pamětní kříž na válku s Bulharskem 1885-1886
Název v originále:
Original Name:
Spomenica rata s Bugarskom 1885-1886
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1941
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car-Tomislav Muhič : Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1859 - 1941 .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-na-valku-s-Bulharskem-1885-1886-t106209#379475Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní kříž na válku s Bulharskem 1885 - 1886
Název v originále:
Original Name:
Spomenica rata s Bugarskom 1885 - 1886
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1941
Komponenty:
Components:
Dekorace se stuhou
Klenot:
Badge:
Kříž o průměru 42 mm je zhotoven z patinovaného železa. Tvar kříže je odpovídá klasickému kříži Sv. Jiří. Na přední straně kříže, na vodorovných ramenech je rozložen letopočet :


1885 – 1886


Ve středovém medailonu jsou na sobě položeny dvě šesticípé hvězdy.


Zadní strana má ve svém středovém medailonu dvě zkřížené bojové standarty, dvě zkřížené dělové hlavně dvě zkřížené pušky. Plochy kříže jsou na obou stranách jemně zrněny.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car – Tomislav Muhič : Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1859 – 1941 .


URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-na-valku-s-Bulharskem-1885-1886-t106209#409722Verze : 0
Pamětní kříž na válku s Bulharskem 1885 – 1886
Spomenica rata s Bugarskom 1885 – 1886
Srbský král Milan ihned po ukončení válečného stavu s Bulharskem založil v roce 1886 pamětní dekoraci ve tvaru kříže pro své vojáky a další občany zapojené v tomto nešťastném válečném tažení ( 19 .veljače 1886 ). Stanovy medaile jsou zveřejněny jako součást zákona - ( Zbornik zákona i uredaba XLII. 57 )
Právo nosit tento zajímavý kříž měli účastníci války, vojáci v aktivní službě, povolané zálohy II. výzvy, ale i civilní osoby, které se na bojišti podíleli na sanitární službě a pomáhali zásobovat jednotky potřebným materiálem ( proviant, střelivo, výstroj –prostředky logistické podpory armády ) .
Královským nařízením z roku 1898 bylo dodatečně přiznané právo nosit medaili také vojákům, kteří byli povoláni do války, ale byli v záloze ve svých posádkách a dále dalším občanům zapojeným do zásobování a celkové pomoci vojákům v tomto polním tažení .
Vyznamenaný občan či voják nebyl povinen skládat finanční taxu. V případě, že vyznamenaná osoba zemřela, kříž se nevracel, ale zůstával v rodině na věčnou památku .
V horní části kříže je ouško k zavěšení kříže na stuhu a toto ouško je ploché, ražené přímo s křížem. Stuha této dekorace je černá s okrajovým červeným proužkem, v případě, že je stuha průvlečná je její šíře 25 mm, ale kříž může být zavěšen i na trojúhelníkové stuze 40 mm široké. Kříž se nosí na levé straně hrudi .
Výrobou i prodejem této pamětní dekorace byla pověřena rytecká a klenotnická firma Alberta Benedikta, která kříž prodávala za jednotnou cenu 50 para i s adjustovanou stuhou .
Ke kříži jsou známé i miniaturky, které jsou jistě vzácnější než samotný velký kříž.
Diplom ,který byl součásti dekorace je ve většině případů nám známých podepsán ministrem války ve jménu Srbského krále ( tedy z pověření ) .
Kříž lze považovat za vzácnější dekoraci, která je v našich sbírkách zastoupena. Ceněné jsou originály s původní zachovalou stuhou .
Literatura :
Pavel Car – Tomislav Muhič : Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 1859 – 1941 .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-na-valku-s-Bulharskem-1885-1886-t106209#379476Verze : 1
Název
Name
Pamětní kříž na válku s Bulharskem 1885 - 1886
Commemorative Medal for the war with Bulgaria 1885-1886
Spomenica rata s Bugarskom 1885 - 1886
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-na-valku-s-Bulharskem-1885-1886-t106209#634830Verze : 0
MOD