Main Menu
User Menu
Reklama

P

Články

Gheorghe Pintilie - zakladateľ rumunskej tajnej služby Securitate

Gheorghe Pintilie, vlastným menom Timofej Bondarenko, bol rumunský komunista ukrajinského pôvodu a dôstojník sovietskej tajnej služby NKVD, zakladateľ  a prvý riaditeľ rumunskej tajnej služby Securitate. Organizoval masové represie, napriek tomu nebol za svoje zločiny nikdy potrestaný.

Peter I. Veľký - Vnútropolitické reformy

Vláda druhého Romanovca na cárskom tróne, Alexeja Michajloviča (1645 - 1676), bola niektorými historikmi charakterizovaná ako obdobie doznievajúceho ruského stredoveku. Pod povrchom tohto navonok pomalého života veľkej východnej ríše sa však odohrávali zmeny, ktoré predznamenávali nástup novej doby. Do tohto rozporného prostredia, v ktorom sa už ohlasovali príznaky potrebných reforiem, sa 30. mája roku 7180 „od stvorenia sveta“ (1672) narodil cárovič Peter, v poradí štrnáste dieťa cára Alexeja. Z piatich cárskych synov prežili svojho otca len traja (Fjodor a Ivan z prvého, Peter z druhého manželstva).

Peter I. Veľký - Zahraničná politika

Vláda druhého Romanovca na cárskom tróne, Alexeja Michajloviča (1645 - 1676), bola niektorými historikmi charakterizovaná ako obdobie doznievajúceho ruského stredoveku. Pod povrchom tohto navonok pomalého života veľkej východnej ríše sa však odohrávali zmeny, ktoré predznamenávali nástup novej doby. Do tohto rozporného prostredia, v ktorom sa už ohlasovali príznaky potrebných reforiem, sa 30. mája roku 7180 od stvorenia sveta (1672) narodil cárovič Peter, v poradí štrnáste dieťa cára Alexeja. Z piatich cárskych synov prežili svojho otca len traja (Fjodor a Ivan z prvého, Peter z druhého manželstva).

Témata