Main Menu
User Menu

Ostrý Kameň (ruina hradu)

Ostrý Kameň, hrad (ruina)


Nachádza sa na Slovensku na svahu vrchu Zárub vo výške 576 metrov nad morom. Leží na strmom návrší v priesmyku Malých Karpát pri obci Buková v okrese Trnava


Jeho ďalšie názvy, ktoré sa vyskytujú v kronikách a dobovích spisoch sú Ostrý Kameň, Ostriež, Ostríž, Ostriežsky hrad, Biksárdsky hrad, v roku 1366 Eleskw, v roku 1394 Eleskw in wlgari theutonico Scharfessteyn, v roku 1504 Eleskew, Ostrziess, Ozthris, Elecskew; maďarsky Elesko, nemecky Scharfenstein.


Hrad postavili v 13. storočí priamo nad dnom priesmyku a v listinách sa prvý raz spomína roku 1273 ako kráľovský hrad. Ako jeden z pohraničných hradov, strážiacich západné hranice Uhorska, mal aj špeciálnu úlohu chrániť diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko týmto priesmykom do českých krajín a hlavne do Prahy, ktorá je všeobecne známa ako takzvaná. česká cesta. Jeho meno je zrejme odvodené od tvaru skaly, na ktorej je postavený.Spočiatku bol kráľovským majetkom, no už v roku 1366 sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych rodín a to konkrétne kráľovského kastelána Mikuláša zo Seče. Koncom 14. storočia v roku 1394 naň dostal donáciu od kráľa Žigmunda známy vojvoda Ctibor zo Ctiboríc ktorý ho mal spravovať ako nárazníkovú zónu proti českým kališníkom. Popod hrad cez priesmyk aj tak najmenej dvakrát prešli husitské vojska. Po vymretí Ctiborovcov oku 1434 Ostrý Kameň pripadol naspäť korune, ale kráľovská komora pre finančné ťažkosti hrad predala. Roku 1454 je už v držaní Nabuchodonozora Neukenreyttera. Od prelomu 15. a 16. storočia patril Czoborovcom spolu i s feudálnym panstvom, ktoré k nemu prislúchalo. Potom ako záloha pripadol bratom Bakičovcom a neskôr sobáčom s vdovou po Gašparovi Czoborovy pripadol hrad v roku 1543 Petrovi Bakičovi. Potom od roku 1550 do roku 1554 sa o hrad viedli početné súdne spory medzi Bakičovcami, Révayovcami a Czoborovcami. Dňa 28. mája 1704 sa pod hradom odohrala vojenská bitka medzi rákociovskými povstalcami a cisárskym vojskom. Za niekoľko hodín padlo okolo 1000 cisárskych vojakov a zvyšok na čele s generálom Ritschanom sa vzdal. Následne bol hrad poškodený povstalcami poškodený a postupne sa menil na ruiny. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej držby Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho len zrúcaniny.


Sám hradný objekt sa skladal z tzv. horného gotického hradu s vnútornou vežou, palácom a kaplnkou a z nižšie položeného dolného renesančného opevnenia. Gotický hrad vznikol na konci strmého horského hrebeňa, od ktorého ho oddeľuje priekopa vytesaná do skaly. Budovy rozšírili v 15.stor. smerom na severozápad. Nové predhradie slúžilo hospodárskym účelom a bola tu aj kaplnka. Na nádvorie už na brale miesto nezostalo.(Zdroj : Kamenní strážcovia, Miroslav Slámka, Slovenský skauting, Bratislava 2004, vydanie druhé
http://www.hrady.sk/ostry-kamen.php
http://www.zamky.sk/ostrykam/index.htm
http://ostrykamen.asgard.sk/ )
URL : https://www.valka.cz/Ostry-Kamen-ruina-hradu-t45351#176961Verze : 0