Main Menu
User Menu

Okres Detva

     
Název:
Name:
okres Detva
Originální název:
Original Name:
okres Detva
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Banskobystrický kraj
Sídlo:
Capital:
Detva
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
15
Rozloha:
Area:
449,2 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Brezno, okres Poltár, okres Lučenec, okres Veľký Krtíš, okres Zvolen.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cdb.sk/.../Mapy-okresov.alej
http://sk.wikipedia.org/wiki/
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Detva-t79156#358543Verze : 0
MOD
Okres Detva
Hrad:
Castle:


Zřícenina hradu:
Ruin of castle:

Vígľašský zámok
Hrad - zaniklý:
Castle - defunct:


Zámek:
Manor house:


Zřícenina zámku /Ruin of Manor house:

Zámek - zaniklý / Manor house - defunct:

Klášter / Monastery:

Klášter - zaniklý / Monastery - defunct:

Tvrz / Stronghold:

Zřícenina tvrze / Ruin of Stronghold:

Tvrz - zaniklá:
Stronghold - defunct:


Pevnost / Fort:

Hradiště / Hillfort:

Ostatní arch.naleziště / Other gids:
Kaľamárka
Muzeum / Museum:
Podpolianske múzeum Detva
Skanzen:
Outdoor museum:


Památník / Monument:
Kostol sv. Františka z Assisi Detva
Obecný dom Detva
Rodinný dom Vagačovcov Detva (zakladateľ prvej bryndziarne)
Pôvodný detviansky murovaný dom Detva
Bojiště / Battlefield:

Ostatní / Other:
Zdroje: http://www.slovenskehrady.sk
https://www.valka.cz
http://www.muzeum.skPozn.: tabuľka je pripravená na dopĺňanie objektov. Prosím nedopĺňať objekty priamo do tabuľky ale do samostatných príspevkov. Je to z dôvodu vytvárania paralelnej databázy v externom programe, takže pokiaľ by ste doplnili objekty priamo do tabuľky, mohlo by dôsjsť k strate údajov (týka sa moderátorov).
URL : https://www.valka.cz/Okres-Detva-t79156#290847Verze : 0
MOD