Main Menu
User Menu

Odznaky královského letectva

Letački znaci Ratnog zrakoplovstva

Jugoslávské letecké odznaky
Letački znaci Ratnog zrakoplovstvaS odznaky letectva královské Jugoslávské armády se seznamujeme poměrně často, neb v rámci tak zvané "Malé dohody " se tyto odznaky dostali do našich sbírek. Dalším faktem je i to, že to byla firma Karnet a Kyselý Praha, která odznaky pro potřebu Jugoslávského letectva vyráběla .


V meziválečném období, při společných akcích letectva Rumunska-Československa a Jugoslávie jsou tyto odznaky jako " čestné " udělovány příslušníkům letectva zemí " Malé dohody ".


Nechceme zde řešit historii letectva Jugoslávie, jde o ukázku zajímavých faleristických objektů s kterými se stále občas setkáváme .


Další firma, která odznaky vyráběla byla dílna Sorlini z Varaždína. Další odznaky jsou výrobkem chorvatské firmy Knaus Zagreb .


Rozeznáváme tyto odznaky :


l. Odznak pilota ( Znak pilota ) - obr. č. l


2. Odznak pro pozorovatele ( Znak izvidača )-obr. č. 2
3. Odznak mechanika ( Znak mehaničara )-obr. č. 3
4. Odznak pro pomocný letecký personál - (Znak poslužitelj zrakoplova ) -obr. č.4


Právě tento odznak je však nesmírně vzácný a někteří i srbští či chorvatští faleristé o existenci odznaku pochybují. Další faleristé tento odznak řadí k odznakům pro piloty balonů .-


Odznaky v originálu jsem velmi kvalitně raženy, jde vždy o stříbrné dekorace, kdy především odznaky vyráběné firmou Karnet a Kyselý vynikají svoji preciznosti .


Pokud se pozorně podíváme na Jugoslávské odznaky po roce 1950 je jisté , že svůj vzor mají v původních královských dekoracích . Pouze královská koruná je vyměněna za rudou pěticípu hvězdu a znak SHS ( království Srbů-Chorvatů a Slovinci ) je nahrazené státní znakem Jugoslavie .
Jako čestné a darovací odznaky byly využívány v případě dekorování spřátelených důstojníků či doplomatů . V tomto případě jsou odznaky vyrobené ze zlata ryzosti 585/1000 . Takový odznak se nachází v soukromé sbírce v Praze .


Literatura :
P.Car-T. Muchič : Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslavije 1858 - 1941

Odznaky královského letectva - Obr. č. 2-pozorovatel

Obr. č. 2-pozorovatel
Odznaky královského letectva - Obr. č. 3 -mechanik-mini

Obr. č. 3 -mechanik-mini
Odznaky královského letectva - Tento odznak nemusí být originál. Již při této vzácbosti odznaků ,kdy představujeme dva kusy nám dokládá,že odznaky nemusí být původní staré ražby.

Tento odznak nemusí být originál. Již při této vzácbosti odznaků ,kdy představujeme dva kusy nám dokládá,že odznaky nemusí být původní staré ražby.
Odznaky královského letectva - Výrobce Karnet a Kyselý

Výrobce Karnet a Kyselý
Odznaky královského letectva - Obrázek pozorovatel.

Obrázek pozorovatel.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-kralovskeho-letectva-t91465#341937Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Letacki-znaci-Ratnog-zrakoplovstva-t91465#341937Version : 0
Pilotní odznak námořního letectva
Letačky znaci Pomorkog zrakoplovstva Ratne mornarice

Příslušníci tohoto specializovaného leteckého oddílu byli podřízeni plně námořnímu velení .

Odznaky jsou totožné s leteckými odznaky, které jsme popsali v úvodní části, ale jsou doplněny námořní kotvou ( viz obrázek ) .

Jako originál známe odznak námořního pilota. V nabídce různých obchodníků se však objevují další odznaky, které jsou však jen novodělem pro oklamání sběratelů. Jeden takový odznak na ukázku .( odznak č. 2) přinášíme zde.

Mezi výrobci odznaku figuruje opět firma Sorlini z Varaždína a pražská firma Karnet a Kyselý .

Literatura je uvedena v úvodní části článku .
Odznaky královského letectva - Kopie- Copy -novoděl

Kopie- Copy -novoděl
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-kralovskeho-letectva-t91465#341944Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Letacki-znaci-Ratnog-zrakoplovstva-t91465#341944Version : 0