Main Menu
User Menu

Odznak výtečného lyžaře

Abzeichen für den guten Skifahrer

Odznak „Výtečnému lyžaři“ Jugoslávské královské armády.
Abzeichen für den guten Skifahrer
The bagde for skilled skiers


Ing. Alexander V. PetříčekOdznak „Dobrom smučaru“, (Výtečnému lyžaři), byl zřízen výnosem „Vojenského služebního listu „ Ministerstva armády a námořnictva Království Jugoslávie ze dne 10.ledna 1936. V článku I. bylo stanoveno, že se odznak zřizuje s cílem rozvíjení lyžařství v armádě. Udělován byl příslušníkům armády,kteří dosáhli vynikajících úspěchů v lyžařských soutěžních disciplin na oficiálních sportovních podnicích doma i v zahraničí.


Nejvyšší zásluhu na jeho založení měl generál Marič, potomní Ministr armády a námořnictva, který byl v roce 1919 velitelem tak zvané Korušské ofenzivy což byla poválečná osvobozovací akce severních oblastí Jugoslávie. A později sloužil v Ljubljani. První lyžařské jednotky Královské jugoslávské armády byly doplňovány zejména ze Slovinců,kteří byli v tomto sportu velmi nadaní a zkušení.


Odznak byl udělován rozkazem Ministra armády a námořnictva po 20 dnech od ukončení mezinárodních sportovních nebo vojenských branných soutěží na základě návrhu velitelů vojskových oblastí. Na odznak měli nárok všichni příslušníci vítězných soutěžních družstev ve štafetových a hlídkových disciplín, jednotlivci s nejlepšími výsledky ve sjezdu,slalomu a běhu na lyžích,kteří se zúčastnili vojskových soutěží nebo mezinárodních civilních soutěží s účastí armádních sportovních celků.


Výnosem Vojenského služebního listu z 19.11.1937 bylo rozšířena pravidla o udělování tohoto odznaku i na příslušníky pohraničních jednotek a jejich lyžařské branné soutěže.


První rozkazy se jmennými seznamy nositelů odznaku ?Výtečnému lyžaři“ podepsal Ministr armády a námořnictva generál Marič 4.srpna 1938. V roce 1939 došlo ke změně účelu udělení odznaku jako určitého stupně uznání za zásluhy o rozvoj lyžařství. Odznak mohli nadále získat i sportovní funkcionáři,trenéři,instruktoři atd.


V roce 1940 byl k odznaku ustanoven i udělovací diplom. Od 13.11.1940 byla možnost udělení odznaku rozšířena za stejných podmínek i na policejní složky.


Celkový počet udělených odznaků není znám,ale vzhledem k jeho velmi malému dobovému i současnému výskytu, lze usuzovat na vzácné a ceněné vyznamenání.
POPIS ODZNAKU :


Výška 55 mm, šířka rozpětí křídel 42 mm, šířka oválu 33 mm.


Avers:
Odznak má podobu oválného ozdobného štítu v jehož vrcholu je naložením usazen rozkřídlený orel Jugoslávského království z matovaného postříbřeného kovu. Hlavy orla jsou převýšeny královskou korunou z bronzu. Na středu oválu v postříbřeném kovu je plasticky znázorněné pohoří, na kterém je naložením připevněna postava bronzového lyžaře, pohybujícího se heraldicky doleva. Ve spodní části bronzového oválu znaku je připevněn stylizovaný necelý půlvěnec převázaný jednoduchou zkříženou stuhou. V tomto opisu odznaku na heraldicky pravé straně je nápis v cyrilice, na levé straně latinkou
„DOBROM SMUČARU“.


Revers:
Hladký, mírně konkávně prohnutý se dvěmi naletovanými šrouby umístěnými nad sebou pro uchycení na oděv. Vyražena je značka výrobce „ GRIESBACH +KNAUS ZAGREB „. V ploše aversu je 6 malých nýtků,které prozrazují způsob uchycení naložených plastických alegorii v reversu.


Odznak se nosil na služebním i slavnostním stejnokroji ve středu nad pravou horní kapsou blůzy. Na uniformách,kde toto místo již zaujal znak horských jednotek se nosil odznak na středu téže kapsy.


Zde tento popisovaný odznak pochází se soukromé sbírky pražského sběratele a našeho kolegy pana Jiřího Blažka.


Literatura:
Janez J. Švajcber, časopis SND Dinar č. 9.
Ing.Alexander V.Petříček: Odznak „Výtečnému lyžaři Jugoslávské královské armády. Časopis DP č. 3-4. 2007Ing. Petříček je v současné době náš přední znalec faleristiky Srbska a Černé Hory., Je autorem knihy:Faleristika pomníků Černé Hory.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-vytecneho-lyzare-t86085#318561Verze : 0
Odznak pro příslušníky horských jednotek
Znak Planinskih jedinica
Abzeichen der GebirgstruppenTento zajímavý ve své podstatě výkonnostní odznak byl založen v roce 1932 . Odznak se nosil připnut na kapse vojenského stejnokroje . Jugoslávský generální štáb si byl vědom toho , že armáda potřebuje specialisty na boj v horském prostředí . Progresivně uvažující vojáci dokázali navázat na zkušeností jednotek Rakousko-Uherské armády , které bojovali ve vysokohorském prostředí Alp na slovinském území v letech 1916-18 a bránit Slovinsko před italskými jednotkami . Mezi vojáky ( záložníky ) nacházíme jednak vynikající sportovce (lyžaři , horolezci a další ) , ale i horaly z oblasti Slovinska .Samotný odznak ve velikosti 42 mm x 45 mm je poněkud nezvyklého trojúhelníkového tvaru ( viz obrázek ).


Odznak navazuje na problematiku výkonnostního odznaku pro výtečného lyžaře ,který je v úvodní části článku .


LITERATURA :


Je uvedena v úvodní části článku.


Poznámka :
Tento vzácný výkonnostní odznak z období královské Jugoslávie , jsem našel ve sbírce lyžařských odznaků . Snad i z toho důvodu je dobře být informovaným sběratelem .
Odznak výtečného lyžaře - Výkonostní odznak příslušníka horských jednotek

Výkonostní odznak příslušníka horských jednotek
URL : https://www.valka.cz/Odznak-vytecneho-lyzare-t86085#328230Verze : 0