Main Menu
User Menu

Odznak pro příslušníky ponorkových posádek

Znaci Ratne mornarice - Podmornički znak

Srbské království do roku 1918 nemělo přístup k moři, tedy nemělo ani námořní tradice. Po roce 1918, v době, kdy je vytvořen nový státní útvar s názvem SHS -( Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ) získává Srbsko i přístup k moři, ale zároveň jako jistou daň své rozpínavosti musí chránit a bránit členité pobřeží Chorvatska a Slovinska .


Situace nebyla tak složitá neb tisíce bývalých RU námořníků pocházelo právě ze Slovinska a Chorvatska a nová královská vláda SHS je převzala pro potřebu a doplnění svého vlastního námořnictva .


Námořní síly státu měli větší lodí, které byli schopné bránit pobřeží, Vláda a ministerstvo války si bylo vědomo toho, že cesta budování velkých bojových lodí je pro stát neúnosná a zkušenosti z let 1914 - 1918 této tézi dávali za pravdu .


Jugoslávská flota se tedy sestávala z lodí, které byli určeny pro obranu vlastního pobřeží a po zkušenostech z období Velké války bylo doplněno i o několik ponorek třídy Hrabri - Nebojša ( 1. 12. 1928 ) a Osvetnik - Smelí ( 24. 2. 1929 ) .


Odznak pro příslušníky posádek ponorek :
Znaci Ratne mornarice- Podmornički znakOdznak pro námořníky, posádky ponorek byl založen až v roce 1937. Uděloval se za výtečnou službu na lodi ( ponorce ). Odznak je vyroben ze stříbra, puncován a značen ( firmy Sorlini, Konica AD te Griesbach i Knaus ).


Odznaky jsou mimořádně vzácné a v našich sbírkách se ( prozatím) nenachází žádný originální exemplář .


Odznak I. typu ) viz obrázek
Odznak II. typu má smaltovanou korunu a silueta ponorky je jiná. Obrázek nemáme k dispozici .


Po okupaci a rozpadu Jugoslávie se námořní síly stávají součástí námořnictva Nezávislého státu Chorvatsko .


Literatura :
P. Car - T. Muhič :Katalog odlikovanja i znakovlja Srbije i Jugoslavije 1858 - 1941


Poznámka :
Jako ukázka je zde i obrázek " ponorkáře " po roce 1950 SFRJ .

Odznak pro příslušníky  ponorkových posádek - Válečná vlajka Jugoslávského námořnictva

Válečná vlajka Jugoslávského námořnictva
Odznak pro příslušníky  ponorkových posádek - Současnost odznak   ponorkářů  po roce  1992

Současnost odznak " ponorkářů po roce 1992
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pro-prislusniky-ponorkovych-posadek-t91460#341905Verze : 0