Main Menu
User Menu

Odklízecí pluh montovaný na tankový podvozek (StuG IV)

StuG IV Buldozer

Magdeburger Strassenräumgerät

     
Název:
Name:
StuG IV buldozér
Originální název:
Original Name:
Magdeburger Strassenräumgerät
Kategorie:
Category:
továrenská úprava pre čistenie vybombardovaných ulíc od trosiek
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Krupp, Magdeburg /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1944-DD.MM.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.02.1944
Osádka:
Crew:
1-2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
cca 26000 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
2200 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Pancéřování:
Armour:
Pancierovanie:
čelo korby a nadstavby - 80 mm
boky korby a nadstavby - 30 mm
zadok korby - 20 mm
zadok nadstavby - 30 mm
strop - 10 mm
dno - 10 mm

Pásy:
Kgs 61/400/120 (99 článkov v jednom páse)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 11.900 cm3)
Výkon:
Power:
194.9 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF S.S.G. 76 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
25 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
80 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Nástavba:
Superstructure:
klinový pluh s nosným rámom
Výzbroj:
Armament:
žiadna
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mgr. Jan Vajskebr - Magdeburger Strassenräumgerät, HaPM č.3/2008, strany 22-25, ISSN: 1210-1427
URL : https://www.valka.cz/Odklizeci-pluh-montovany-na-tankovy-podvozek-StuG-IV-t220753#616380Verze : 2
MOD
S pokračujúcou vojnou a prebiehajúcou bombardovacou ofenzívou spojeneckých letectiev vznikla v nemeckých mestách potreba vývoja efektívnych prostriedkov na odpratávanie ruín zničenej obytnej infraštruktúry. Obdobná potreba vznikla i v meste Magdeburg. Iniciatíva vychádzajúca z úradu miestneho gauleitera župy Magdeburg-Anhalt dospela do pozoruhodne jednoduchého riešenia. Odpratávací pluh mal byť namontovaný na obrnené vozidlo, ktoré by zvládlo mimoriadne ťažkú úlohu odpratávania množstva sutín. Prvotným zámerom bolo použitie snežných pluhov, no tie neboli na takúto záťaž konštruované. V spolupráci viacerých inštitúcií sa hľadali iné možnosti. Ďalším pokusom bolo použitie ťažších diaľničných pluhov, no ani tie neboli vhodné, resp. problémom bolo zohnať nosič patričnej nosnosti 4 až 6,5 tony s pohonom na všetky kolesá, ktoré sa na túto činnosť využívali. V Magdeburgu však sídlila pobočka firmy Krupp Grusonwerk A.G.. Firma produkovala ako tanky Pz.Kpfw.IV a na prelome rokov 1943-44 sa v magdeburskom závode začali vyrábať samohybné delá StuG IV. To bol vhodný nosič odpratávacieho pluhu. Firma mala k dispozícii návrhárske kapacity a podarilo sa vyvinúť pluh mohutnejšej konštrukcie, ktorý sa mal namontovať na dostupnú platformu Pz.Kpfw.IV, resp. StuG IV.
Konštrukcia pluhu umožňovala ľahko meniť polohu radlice nad úrovňou terénu, samotná konštrukcia vážila okolo 1,58 tony a cena sa pohybovala na úrovni 1200 až 1500 ríšskych mariek. Zariadenie nebolo na nosiči upevnené nastálo, požadovala sa rýchla montáž a demontáž. Stroj bol pomenovaný podľa miesta vzniku "Magdeburger Strassenräumgerät". K prvému nasadeniu tohoto zariadenia došlo 22.2.1944 po dennom nálete na magdeburgskú štvrť Cracau. Zariadenie sa mimoriadne osvedčilo, vozidlo dokázalo pracovať i keď výška sutiny bola až 80 cm. Počas nasledujúcich dvoch mesiacov boli vyhotovené tri pluhy, ktoré boli garážované oddelene, aby v prípade náletu neboli všetky zničené. Úrad gauleitera Rudolfa Jordana o úspechu tohoto riešenia informoval v liste z 9.5.1944 samotného Heinricha Himmlera. Vyjadril v ňou úvahu, že obdobné zariadenie by našlo uplatnenie i na iných miestach postihnutých bombardovaním. Zariadenie by sa mohlo v prípade potreby namontovať na obrnenú techniku tankových jednotiek, či výrobných alebo opravárenských závodov, ktoré by sa nachádzali v postihnutej oblasti. Himmler prejavil záujem a poveril otestovaním tohoto riešenia veliteľa Technickej akadémie SS a polície. Veliteľom akadémie bol Prof. Dr. Gerloff. V roku 1942 bola akadémia presunutá na hrad Veveří neďaleko Brna. Na posúdenie návrhu mali len dva týždne, Himmler očakával, že sa toto zariadenie zavedie už od 15.6.1944. Prof. Dr. Gerloff poveril otestovaním svojeho podriadeného pplk. ochrannej polície Wintera, aby 6.6.1944 odišiel do Magdeburgu a previedol tam dôkladné skúšky. Skúšky prebehli nasledujúceho dňa 7.6.1944 priamo na pozemku nedávno bombardovanej továrne. Boli vytvorené tri skúšobné úseky. Prvý bol vysoký 60 cm s podkladom dláždená ulica. Druhý bol vysoký 80 cm s podkladom kyprej zeminy. Sutina sa skladala z drobných i veľkých kusov muriva s potrubím, ohorelými trámami a pod. Tretí bol vysoký viac ako 1 meter a sutina sa skladala z veľkých kusov muriva a železnými nosníkmi. Podklad bola ľahko spevnená cesta. Každý úsek bol dlhý 30 metrov. Testovacie vozidlo si úspešne poradilo so všetkými úsekmi. Jediným limitom bola šírka ulice, ktorá musela byť minimálne 5 metrov. Ak by bola šírka menšia, záber radlice široký 3,4 metra by zapríčinil upchatie. Sutina by nemala priestor pre jej odsun do strán. Požadované množstvo materiálu cca 1,5 tony a spotreba paliva tanku 3 litre/km boli prijateľné vzhľadom na dosiahnutý výkon. Samotná radlica bola navrhnutá tak, aby sa dala použiť i na iné typy tankov. Odporúčalo sa však použitie vozidiel s hmotnosťou nad 20 ton.
Závery zo skúšok boli prednesené samotnému Adolfovi Hitlerovi, ktorý rozhodol o použití 10 tankov Pz.Kpfw.III alebo Pz.Kpfw.IV z opravárenských závodov. Tanky mali byť pripravené od konca 6/1944 do polovice 7/1944. Neoficiálny prísľub znel, že ak to bude možné pridelené budú ťažšie tanky Pz.Kpfw.IV. Problematickým bolo pridelenie jednotlivých strojov do určitých oblastí, ktorých bolo veľa. Riešenie spočívalo práve vo využití dostupných vozidiel v oblastiach kde sa nachádzali tankové jednotky. Rýchla montáž, ktorá trvala cca 20 minút umožňovala takto využívať aktívne užívané obrnence. Výrobné kapacity firmy Krupp boli vyťažené, preto mali byť výrobcami pluhov miestne firmy jednotlivých okrskov protilietadlovej obrany. Výkresy mala dodať firma Krupp. Počet vyrobených zariadení je neznámy. K prvej trojici pravdepodobne pribudla i desiatka zariadení nariadených Adolfom Hitlerom.

Mgr. Jan Vajskebr - Magdeburger Strassenräumgerät, HaPM č.3/2008, strany 22-25, ISSN: 1210-1427
Moravský zemský archiv

Odklízecí pluh montovaný na tankový podvozek (StuG IV) -


Odklízecí pluh montovaný na tankový podvozek (StuG IV) -


Odklízecí pluh montovaný na tankový podvozek (StuG IV) -


Odklízecí pluh montovaný na tankový podvozek (StuG IV) -


URL : https://www.valka.cz/Odklizeci-pluh-montovany-na-tankovy-podvozek-StuG-IV-t220753#616388Verze : 10
MOD