Main Menu
User Menu

Odbor zahraničního tisku FMV / SNB [1979-1988]

Odbor zahraničního tisku Federálního ministerstva vnitra
Odbor zahraničního tisku Sboru národní bezpečnosti
Krycí název: IV. odbor FMV/SNBVznik:
- 1979Zánik:
- 1988
URL : https://www.valka.cz/Odbor-zahranicniho-tisku-FMV-SNB-1979-1988-t80635#295431Verze : 0
MOD
Odbor zahraničního tisku byl útvarem Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti podřízeným federálnímu ministerstva vnitra.


Podle znění organizačního řádu byl odbor zahraničního tisku zřízen k zajištění působnosti FMV na úseku zamezení přepravy, dovozu a šíření věcí zahraničního původu, jejichž obsah byl v rozporu s chráněnými zájmy nebo porušoval mezinárodní smlouvy.
URL : https://www.valka.cz/Odbor-zahranicniho-tisku-FMV-SNB-1979-1988-t80635#295443Verze : 0
MOD
Organizační struktura 1980:- Náčelník odboru


- Zástupce náčelníka odboru

- Vnitřní skupina
- 1. oddělení
- 2. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Odbor-zahranicniho-tisku-FMV-SNB-1979-1988-t80635#295436Verze : 0
MOD