Main Menu
User Menu

Ocenění za střeleckou odbornost ve střelbě z pistole

Awards expertise behind the shooting at the pistol shot

     
Název:
Name:
Ocenění za střeleckou odbornost ve střelbě z pistole
Název v originále:
Original Name:
Awards expertise behind the shooting at the pistol shot
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Odznak Vynikajícího Střelce z Pistole Pobřežní stráže


Stříbrný Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pistole v soutěži


Bronzový Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pistole v soutěži


Medaile Experta Střelce z Pistole Pobřežní stráže


Stužka Ostrostřelce z Pistole Pobřežní stráže


Stužka Střelce z Pistole Pobřežní stráže
Poznámka:
Note:
Pobřežní stráž Spojených Států (United States Coast Guard) je od 2003 součástí Úřadu Národní Bezpečnosti (Department of Homeland Security). Zajšťuje ochranu námořních hranic Spojených Států, dodržování námořního práva (jak federálního, tak státního i mezinárodního). Především pak provádí veškeré záchranné a pátrací akce ve výsostných vodách Spojených států i mimo ně pokud je o to požádána.
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568579Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568579Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak Vynikajícího Střelce z Pistole Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Distinguished Pistol Shot Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568580Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568580Version : 0
     
Název:
Name:
Stříbrný Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pistole v soutěži
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Pistol Shot Excellence-In-Competition Silver Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568581Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568581Version : 0
     
Název:
Name:
Bronzový Odznak Pobřežní stráže za vynikající střelbu z pistole v soutěži
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Pistol Shot Excellence-In-Competition Bronze Badge
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568582Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568582Version : 0
     
Název:
Name:
Medaile Experta Střelce z Pistole Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Expert Pistol Shot Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568583Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568583Version : 0
     
Název:
Name:
Stužka Ostrostřelce z Pistole Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Pistol Sharpshooter Ribbon
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568585Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568585Version : 0
     
Název:
Name:
Stužka Střelce z Pistole Pobřežní stráže
Název v originále:
Original Name:
Coast Guard Pistol Marksmanship Ribbon
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Oceneni-za-streleckou-odbornost-ve-strelbe-z-pistole-t198154#568587Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Awards-expertise-behind-the-shooting-at-the-pistol-shot-t198154#568587Version : 0