Main Menu
User Menu

Obléhání Nových Zámků

Obléhání Nových ZámkůDatum:
květen 1621 – červenec 1621


Místo:
Nové Zámky, Slovensko


Účastníci:
císařská armáda
x
vojsko Bethlenových povstalců


Výsledek:
pevnost se ubránila
URL : https://www.valka.cz/Oblehani-Novych-Zamku-t92916#347868Verze : 0
MOD
Dne 7. května 1621 se císařským vojskům pod velením generála Buquoye podařilo dobýt Bratislavu. Tam se ovšem vojáci dlouho nezdrželi. Již 10. května vyrazili dál. Postupně obsadili Svätý Jur, Pezinek či Trnavu. Poté oblehli pevnost Nové Zámky, hlavní Bethlenovu zbrojnici v čele se Stanislavem Thurzem.


Obléhací práce ovšem postupovaly velmi pomalu. Císařské vojsko totiž trpělo nedostatkem potravin, což byl mimo jiné výsledek jejich předchozího pustošení. Velmi nepříjemné byly též časté výpady, prováděné posádkou pevnosti, která navíc byla již během obléhání posílena čtyřmi tisíci uherských bojovníků pod velením Štefana Horvátha. Tyto přepady stály život mnoho císařských vojáků. Při jednom z těchto výpadů, který se odehrál 10. června, se Uhrům dokonce podařilo zabít samotného Buquoye. Stejný osud potkal i několik důstojníků z jeho doprovodu. K nedostatku potravin, aktivní obraně posádky pevnosti a smrti vrchního velitele se brzy přidal ještě příchod hraběte Thurna, který k Bethlenovi uprchl po porážce na Bílé hoře.


V této situace se velitelé rozhodli obléhání ukončit. Toto rozhodnutí pak zrealizovali 17. července, kdy císařští vyrazili na jih k Dunaji. Když to obránci zpozorovali, provedli prudký výpad na zadní voj ustupujícího vojska. Podařilo se jim tak vzít na tři tisíce zajatců a zmocnit necelých tří desítek děl, velkého množství munice a vozů trénu. Když se dřívější obléhatelé přiblížili k Dunaji, sami se několik kilometrů nad Komárnem opevnili. Toto postavení ovšem nedokázali dlouho udržet. Množství pronásledovatelů stále rostlo a naopak v řadách císařské armády se začaly povážlivě množit případy dezerce. Nezbývalo tedy než pokračovat v ústupu - vojáci našli útočiště v Komárně, Bratislavě a Rábu.

Zdroj:
Rothenburg, Friedrich Rudolf von: Schlachten, Belagerungen und Gefechte in Deutschland und den angrenzenden Ländern von 1618 bis 1629, Hirschfeld'schen Buchdruckerey, Wien 1835.
URL : https://www.valka.cz/Oblehani-Novych-Zamku-t92916#347873Verze : 0
MOD