Main Menu
User Menu

Obléhání Montaubanu

Po úspěšném obléhání Saint-Jean-d'Angély v červnu 1621 se královská armáda rozdělila. Menší část pod velením vévody de Epernon vyrazila blokovat pevnost La Rochelle. Větší část se vydala přes Clérac k Montaubanu, po La Rochelle druhé nejmocnější hugenotské pevnosti. Po takřka tři měsíce se Ludvík XIII. snažil město dobýt, avšak neúspěšně. Místní posádku totiž posílili hugenoti, kteří se sem stáhli z rozsáhlých území Francie kvůli strachu z opakování Bartolomějské noci. V listopadu oslabené královské vojsko obléhání přerušilo a odtáhlo. Náladu si jeho velitelé vylepšili alespoň obsazením a zničením Monheuru.
Zdroje:
- Crowe, Eyre Evans: The history of France, Volume III, London, 1863
- http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Montauban
URL : https://www.valka.cz/Oblehani-Montaubanu-t113425#395925Verze : 0
MOD