Main Menu
User Menu

Obléhání Bratislavy

Obléhání BratislavyDatum:
??. duben 1621 – 2. květen 1621


Místo:
Bratislava, Slovensko


Účastníci:
císařská armáda
x
vojsko Bethlenových povstalců


Výsledek:
dobytí města císařskou armádou
URL : https://www.valka.cz/Oblehani-Bratislavy-t92889#347776Verze : 0
MOD
Po bitvě na Bílé hoře upevnila císařská strana svoje pozice v českých zemích. Většina Uher ale setrvávala v rukou Bethlenových povstalců. To chtěl císař změnit. V lednu překročil generál Buquoy řeku Moravu a obsadil Skalici a Děvín. V březnu se vyjednávalo, ale tato jednání nevedla ke kýženému cíli. Buquoy proto v dubnu Bratislavu oblehl.


Před rokem se povstalci ubránili, tentokrát ovšem město již 2. května kapitulovalo. Tím se ovšem nehodlalo řídit zhruba osm set členů posádky místního hradu, kteří i nadále kladli tvrdošíjný odpor. Buquoy se rozhodl pro rozhodnou akci - masivní ostřelování dělostřelectvem, kterému se podařilo silně poškodit hradby. A tak ani této skupině nezbylo, než se vzdát, k čemuž došlo 7. května. Vybojovali si však volný odchod.
Zdroj:
Rothenburg, Friedrich Rudolf von: Schlachten, Belagerungen und Gefechte in Deutschland und den angrenzenden Ländern von 1618 bis 1629, Hirschfeld'schen Buchdruckerey, Wien 1835.
URL : https://www.valka.cz/Oblehani-Bratislavy-t92889#347827Verze : 0
MOD