Main Menu
User Menu
Diskuse
Táto téma slúži na evidenciu počtu členov OS SR a ich prácu...... Bude obsahovať menovitý zoznam príslušníkov hodnostnej skupiny OS SR na valke.cz po hodnostiach a zároveň počet príspevkov. Aktualizácia bude zhruba raz až dvakrát do mesiaca. Na základe tohto prehľadu budem sledovať rácu jednotlivých členov (počet príspevkov) a zároveň rozširovanie / zmešovanie počtu jej členov....Stav k 26.10.2006 (celkový stav 45 členov)


Vojak prvého stupňa (26)
acurei (0)
Anorektik (3)
Blade Master (4)
Dudy (0)
Gralex (0)
Harkonnen (6)
Holliday (4)
ilooli (0)
kekulo (9)
martin.trebula (4)
matatak (0)
Michal Svaton (1)
panmarek (1)
para-frogman (2)
Pepo409 (5)
pozen (2)
pxfofo (2)
Radek (2)
Riho (6)
Ritchey (12)
Rovenbridge (0)
rudo gerbel (0)
Speedy (3)
tomas.zemko (1)
vilo (2)
wendo (8)


Vojak 2. stupňa (2)
Dark Lord (30)
Janko PALIGA (19)
Mihal (19)


Slobodník (3)
momentalne anonymny (31)
morphee (36)
Michy (59)


Desiatnik (3)
Ján Piroško (61)
pavel blaha (66)
THAAD (88)


Čatár (1)
Miso (149)


Rotmajster (2)
liborvykoupil (242)
SKOT (244)


Štábny nadrotmajster (2)
loskilleros (331)
Martin Drobňák (302)


Kapitán (2)
koba (711)
slimo (728)


Major (1)
wade (867)


Plukovník (1)
Haspeklo (1001)


Brigádny generál (1)
buko1 (1793)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#184024Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#184024Version : 0
MOD
Keďže som momentálne práceneschopný tak mám trochu času na aktualizáciu prehľadu členov...


Takže stav k 6.11.2006 - celkom 48 príslušníkov, povýšený Mišo na rotného (blahoželám), získali sme troch nových príslušníkov (hammer, last_samurai a Likos). Novým príslušníkom želám veľa tvorivých úspechov a aby na www.valka.cz našli to čo hľadali....


Vojak 1. stupňa (29)
acurei (0)
Anorektik (3)
Blade Master (4)
Dudy (0)
Gralex (0)
hammer (0)
Harkonnen (6)
Holliday (4)
ilooli (0)
kekulo (9)
last_samurai (1)
Likos (0)
martin.trebula (3)
matatak (0)
Michal Svaton (1)
panmarek (1)
para-frogman (2)
Pepo409 (5)
pozen (2)
pxfofo (2)
Radek (2)
Riho (6)
Ritchey (12)
Rovenbridge (0)
rudo gerbel (0)
Speedy (3)
tomas.zemko (1)
vilo (2)
wendo (8)


Vojak 2. stupňa (3)
Dark Lord (30)
Janko PALIGA (20)
Mihal (19)


Slobodník (3)
momentalne anonymny (31)
morphee (36)
Michy (59)


Desiatnik (3)
Ján Piroško (62)
pavel blaha (66)
THAAD (87)


Čatár (0)


Rotný (1)
Miso (153) (blahoželám k povýšeniu)


Rotmajster (2)
liborvykoupil (242)
SKOT (244)


Nadrotmajster (0)


Štábny nadrotmajster (2)
loskilleros (331)
Martin Drobňák (302)


Podpráporčík (0)


Práporčík (0)


Nadpráporčík (0)


Poručík (0)


Nadporučík (0)


Kapitán (2)
koba (712)
slimo (728)


Major (1)
wade (867)


Podplukovník (0)


Plukovník (1)
Haspeklo (1008)


Plukovník gšt. (0)


Brigádny generál (1)
buko1 (1891)


Generálmajor (0)


Generálporučík (0)


Generál (0)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#185704Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#185704Version : 0
MOD
Príslušníci hodnostnej skupiny OS SR k 22.12.2006


Dňa 15.12.2006 sme prijali nového príslušníka - Luboss.


Dňa 28.11.2006 prestúpil k inej hodnostnej skupine Anorektik. Takisto nás opustil THAAD.


Dňa 6.12.2006 sme prijali nového príslušníka - pitlo (registrovaný 2.12.2006)


Dňa 21.12.2006 sme prijali nového príslušníka - moki (registrovaný 21.12.2006)


Nových príslušníkov vítam a želám im veľa pracovných úspechov na www.valka.cz


Prehľad príslušníkov skupiny po hodnostiach (21.12.2006 došlo k určitým úpravám v hodnostiach, keď došlo k všeobecnému poklesu faktografických príspevkov spôsobených vyňatím archívu z faktografie z dôvodu skresľovania počtu príspevkov - pokiaľ bol príspevok v nefaktografickej časti (napríklad diskusia o politike a pod.), tak pri jeho archivácii do archívu sa menil na faktografický. Bolo to spôsobené nastavením fóra, čo sa teraz odstránilo. Takže nefaktografické príspevky zostávajú aj po presune do archívu nefaktografickými a nespôsobujú neoprávnené prírastky hodností....


Vojak 1. stupňa:
acurei (0)
Blade Master (5)
Dark Lord (4)
Dudy (0)
Gralex (0)
hammer (2)
Harkonnen (6)
Holliday (4)
ilooli (0)
kekulo (6)
last_samurai (1)
Likos (0)
Luboss (6)
martin.trebula (3)
matatak (0)
Michal Svaton (1)
Mihal (2)
moki (0)
morphee (10)
panmarek (1)
para-frogman (3)
Pepo409 (5)
pitlo (0)
pozen (1)
pxfofo (2)
Radek (1)
Riho (1)
Ritchey (2)
Rovenbridge (0)
rudo gerbel (0)
Speedy (3)
tomas.zemko (1)
vilo (2)
wendo (8)


Vojak 2. stupňa:
Janko PALIGA (20)
SKOT (28)


Slobodník:
Michy (34)
momentalne anonymny (31)
pavel blaha (48)


Desiatnik:
Ján Piroško (64)


Čatár:
Miso (115)


Rotný:
Martin Drobňák (167)


Rotmajster:
liborvykoupil (233)


Nadrotmajster:


Štábny nadrotmajster:
loskilleros (321)


Podpráporčík:


Práporčík:


Nadpráporčík:


Poručík:


Nadporučík:
koba (662)


Kapitán:
Haspeklo (764)
slimo (761)


Major:


Podplukovník:


Plukovník:
wade (1075)


Brigádny generál:


Generálmajor:
buko1 (2233)


Generálporučík:


Generál:


V predchádzajúcom období boli udelené nasledujúce vyznamenania:
Čestný odznak hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz III. triedy:
buko1
slimo


Čestný odznak hodnostnej skupiny OS SR www.valka.cz II. triedy:
buko1
slimo


Za službu v mierových misiách ASR :
koba
wade


Odznak náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR 3. stupňa
buko1
koba


Odznak náčelníka Generálneho štábu hodnostnej skupiny OS SR 2. stupňa
wade
Martin Drobňák


Medaila za vernosť OS SR I. stupňa:
dav
Harkonnen,
Haspeklo,
kekulo,
liborvykoupil,
loskilleros,
Martin Drobňák,
Michy,
Mihal,
Miso,
morphee,
pozen,
Radek,
Riho,
Ritchey,
SKOT,
slimo,
THAAD


Za humanitárnu pomoc:
mato.s


(dôvody sú udelené OS SR - udelené vyznamenania
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#194022Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#194022Version : 0
MOD
Takže takmer po roku som sa dostal k aktualizácii našej skupiny.... Travian je riadny žrút času, ale S1.cz pomaly ale isto končí, čoskoro skončí aj S3, takže zas budem mať viac času.


Za ten rok sme sa skoro zdvojnásobili (je nás 73).


Noví regrúti:
Garboczan (na server registrovaný 20.7.2007, člen OS SR od 20.7.2007)
horatio (na server registrovaný 25.12.2006, člen OS SR od 25.12.2006)
Hurvo (na server registrovaný 4.8.2006, člen OS SR od...)
Jerome (na server registrovaný 5.1.2007, člen OS SR od 5.1.2007)
kapitan Dabač (na server registrovaný 31.1.2007, člen OS SR od 31.1.2007)
LuMiR17 (na server registrovaný 13.10.2007, člen OS SR od 13.10.2007)
Mighty (na server registrovaný 16.4.2007, člen OS SR od 16.4.2007)
NINAKMIS (na server registrovaný 13.3.2007, člen OS SR od 13.3.2007)
oko (na server registrovaný 27.9.2007, člen OS SR od 27.9.2007)
papko (na server registrovaný 8.11.2005, člen OS SR od...)
peter5517 (na server registrovaný 14.2.2006, člen OS SR od...)
petrux (na server registrovaný 18.1.2007, člen OS SR od 18.1.2007)
piranha (na server registrovaný 13.9.2005, člen OS SR od....)
Qiu (na server registrovaný 7.4.2007, člen OS SR od 7.4.2007)
rado1 (na server registrovaný 21.4.2007 člen OS SR od 21.4.2007)
radokar (na server registrovaný 20.3.2007 člen OS SR od 20.3.2007)
sano2 (na server registrovaný 14.11.2007 člen OS SR od 14.11.2007)
Speedy009 (na server registrovaný 10.10.2007 člen OS SR od 10.10.2007)
Tomáš Klubert (na server registrovaný 27.11.2007 člen OS SR od 27.11.2007)
vodnik (na server registrovaný 22.2.2007 člen OS SR od 22.2.2007)
warky (na server registrovaný 13.4.2007 člen OS SR od 13.4.2007)
splinterX (na server registrovaný 27.7.2007, člen OS SR od 27.7.2007)
t.e.m.p (na server registrovaný 8.4.2007, člen OS SR od 8.4.2007)
tomas3127 (na server registrovaný 5.5.2007, člen OS SR od 5.5.2007)
Michal Pertzian (na server registrovaný 23.1.2006, člen OS SR od ....)


Straty:
panmarek (prestup k Velká Británie - Armáda)


Povýšenia:
splinterX (na vojaka 2. stupňa)
t.e.m.p (na vojaka 2. stupňa)
tomas3127 (na vojaka 2. stupňa)


Janko PALIGA (na desiatnika)


Ján Piroško (na čatára)
Michal Pertzian (na čatára)


Martin Drobňák (na nadrotmajstra)
hammer (na nadrotmajstra)


Haspeklo (do hodnosti major)


koba (do hodnosti podplukovník)


wade (do hodnosti plukovník gšt.)


buko1 (do hodnosti generál)Vojak 1. stupňa (53)
acurei (1), Blade Master (5), Dark Lord (5), Dudy (0), Garboczan (13), Gralex (0), Harkonnen (6), Holliday (4), Horatio (0), Hurvo (4), ilooli (0), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (6), last_samurai (1), Likos (0), Luboss (7), LuMiR17 (0), martin.trebula (3), matatak (0), Michal Svaton (1), Mighty (1), Mihal (2), moki (0), morphee (10), NINAKMIS (5), oko (11), papko (0), para-frogman (3), Pepo409 (5), peter5517 (2), petrux (0), piranha (2), pitlo (0), pozen (1), pxfofo (2), Qiu (4), Radek (1), rado1 (1), radokar (3), Riho (1), Ritchey (1), Rovenbridge (0), rudo gerbel (0), sano2 (6), Speedy (3), Speedy009 (2), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), vodnik (0), warky (1), wendo (7)


Vojak 2. stupňa (3)
splinterX (29), t.e.m.p (23), tomas3127 (27)


Slobodník (4)
Michy (31), SKOT (38), momentalne anonymny (49), pavel blaha (57)


Desiatnik (1)
Janko PALIGA (83)


Čatár (3)
Ján Piroško (143), Michal Pertzian (123), Miso (132)


Rotný


Rotmajster (1)
liborvykoupil (233)


Nadrotmajster (2)
hammer (276), Martin Drobňák (282)


štábny nadrotmajster (1)
loskilleros (328)


Podpráporčík


Práporčík


Nadpráporčík


Poručík


NadporučíkKapitán
slimo (773)


Major (1)
Haspeklo (848)


Podplukovník (1)
koba (948)


Plukovník


Plukovník gšt. (1)
wade (1224)


Brigádny generál


Generálmajor


Generálporučík


Generál
(1)
buko1 (3478)V priebehu roka získalo niekoľko členov hodnostnej skupiny nárok na vyznamenanie za vernosť ozbrojeným silám I. triedy. Takže tu je zoznam vyznamenaných:


buko1
koba
wade
Ján Piroško
Blade Master
momentalne anonymny
kekulo
martin.trebula
speedy
tomas.zemko
pepo409
piranha


Vyznamenaných mohlo byť aj viac, bohužiaľ niektorí nesplnili podmienku faktografického príspevku.Za vernosť ozbrojeným silám II. stupňa:
Miso
SKOT
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#237810Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#237810Version : 0
MOD
Rovenbridge prestúpil k ČS légiám....


splinterX bol povýšený na slobodníka. Blahoželám.
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#239495Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#239495Version : 0
MOD
Stav k dnešnému dňu (30.4.2008): 80 členov... Skúsim to aktualizovať...Blahoželám k povýšeniu:


do hodnosti rotný: Ján Piroško


do hodnosti major: slimo


do hodnosti plukovník: koba
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#253366Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#253366Version : 0
MOD
Vojak 1. stupňa 61
acurei (1), Blade Master (5), bupi (0), Bzucko1 (0), Dark Lord (5), die4glory (0), Dudy (0), Garboczan (13), Gralex (0), Harkonnen (6), Holliday (4), Horatio (0), Hurvo (11), ilooli (0), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (6), last_samurai (1), Likos (0), Luboss (7), LuMiR17 (0), martin.trebula (3), matatak (0), Michal Svaton (1), Mighty (1), Mihal (2), miro_m13 (0), moki (0), morphee (10), mysosti (0), NINAKMIS (5), oko (13), papko (0), para-frogman (3), Pepo409 (5), Peter Olejár (3), peter5517 (2), petrux (0), piranha (2), pitlo (0), pozen (1), pxfofo (2), Qiu (4), Radek (1), rado1 (1), radokar (3), Riho (1), Ritchey (1), Rolf STEINER (0), rudo gerbel (0), sano2 (6), Speedy (12), Speedy009 (2), tank3tr (0), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), vodnik (0), warky (1), wendo (7), xander007 (0)


Vojak 2. stupňa 3
Michy (30), t.e.m.p (23), tomas3127 (29)


Slobodník 3
SKOT (38), splinterX (45), momentalne anonymny (57)


Desiatnik 1
Janko PALIGA (83)


Čatár 2
Michal Pertzian (140), Miso (129)


Rotný 1
Ján Piroško (151)


Rotmajster 1
liborvykoupil (232)


Nadrotmajster 2
hammer (276), Martin Drobňák (294)


Štábny nadrotmajster 1
loskilleros (393)


Podpráporčík 0


Práporčík 0

Nadpráporčík 0


Poručík 0

Nadporučík 0


Kapitán 0


Major 2
Haspeklo (860), slimo (813)


Podplukovník 0


Plukovník 1
koba (1072)


Plukovník gšt. 1
wade (1199)


Brigádny generál 0


Generálmajor 0


Generálporučík 0


Generál 1
buko1 (3895)Opustil nás pavel blaha
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#253367Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#253367Version : 0
MOD
Stav hodnostnej skupiny ku dňu 01.07.2008


Vojak 1. stupňa (64)
acurei (1), Blade Master (5), bupi (0), Bzucko1 (4), die4glory (0), Dudy (0), fukuge (1), Garboczan (13), Gralex (0), Halsey (9), Harkonnen (6), Holliday (4), Horatio (0), Hurvo (6), ilooli (0), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (6), last_samurai (6), Likos (0), Luboss (6), LuMiR17 (0), martin.trebula (3), matatak (0), Maverick_ (1), Michal Svaton (1), Mighty (1), Mihal (2), miro_m13 (0), moki (0), morphee (10), mysosti (0), NINAKMIS (8), oko (13), papko (0), para-frogman (3), Pepo409 (5), Peter Olejár (3), peter5517 (2), petrux (0), piranha (2), pistik.r (2), pitlo (0), pozen (1), pxfofo (2), Qiu (4), Radek_1 (1), rado1 (1), radokar (1), Riho (3), Ritchey (1), Rolf STEINER (0), rudo gerbel (1), sano2 (7), Speedy (12), Speedy009 (2), tank3tr (0), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), vodnik (0), warky (1), wendo (7), xander007 (0)


Vojak 2. stupňa (3)
Dark Lord (16), Michy (27), t.e.m.p (23)


Slobodník (4)
SKOT (43), tomas3127 (40), momentalne anonymny (57), splinterX (49)


Desiatnik (1)
Janko PALIGA (82)


Čatár (2)
Michal Pertzian (141), Miso (148)


Rotný (0)


Rotmajster (2)
liborvykoupil (232), Martin Drobňák (201)


Nadrotmajster (0)


Štábny nadrotmajster (3)
hammer (315), Ján Piroško (321), loskilleros (398)


Podpráporčík (0)


Práporčík (0)


Nadpráporčík (0)


Poručík (0)


Nadporučík (0)


Kapitán (0)


Major (0)


Podplukovník (1)
Haspeklo (920)


Plukovník (0)


Plukovník gšt. (3)
koba (1331), slimo (1256), wade (1224)


Brigádny generál (0)


Generálmajor (0)


Generálporučík (0)


Generál (1)
buko1 (3829)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#260059Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#260059Version : 0
Stav je 84 členov


Nový členovia:
fukuge, Halsey, Maverick_, pistik.r


Povýšený:
Vojak 2. stupňa - Dark Lord


Slobodník - tomas3127


Štábny nadrotmajster - hammer, Ján Piroško,


Podplukovník - Haspeklo


Plukovník gšt. - koba, slimo,


Z reoganizačných dôvodov (vo fóre) znížená hodnosť :


Rotmajster - Martin Drobňák
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#260061Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#260061Version : 0
Po pol roku aktualizácia - celkom 93 členov.


Vojak 1. stupňa (70)
5r (2), acurei (1), Blade Master (5), braino.swk (6), bupi (0), Bzucko1 (8), DanoPN (0), Dark Lord (4), die4glory (0), Dudy (0), fukuge (1), Gralex (0), Halsey (9), Harkonnen (6), Harmi72 (0), Holliday (4), Horatio (0), Hurvo (6), ilooli (0), Ján Kovačič (1), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (5), last_samurai (6), Likos (0), Luboss (6), LuMiR17 (0), martin.trebula (2), matatak (0), Maverick_ (3), Michal Svaton (1), Mighty (1), Mihal (2), miro_m13 (1), moki (0), morphee (10), mysosti (0), NINAKMIS (7), oko (12), papko (0), para-frogman (3), Pepo409 (5), Peter Olejár (5), petrux (0), piranha (1), pistik.r (1), pitlo (0), pozen (1), ppalko (5), pxfofo (2), Qiu (4), Radek_1 (1), rado1 (1), radokar (1), Riho (1), Ritchey (1), Rolf STEINER (0), rudo gerbel (1), sano2 (7), Speedy (12), Speedy009 (2), tank3tr (0), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), vlko (1), vodnik (0), warky (1), wendo (7), xander007 (0)


Vojak 2. stupňa (4)
Garboczan (17), Michy (27), papo (18), t.e.m.p (23)


Slobodník (2)
SKOT (44), momentalne anonymny (57)


Desiatnik (3)
splinterX (70), tomas3127 (64), Košičan (78)


Čatár (3)
Janko PALIGA (133), Michal.L (141), Miso (148)


Rotný (3)
Ján Piroško (162), Martin Drobňák (189), Michal Pertzian (163)


Rotmajster (1)
liborvykoupil (230)


Nadrotmajster (1)
hammer (277)


Štábny nadrotmajster (1)
loskilleros (393)


Major (1)
Haspeklo (866)


Plukovník gšt. (3)
koba (1177), wade (1198), slimo (1366)


Generál (1)
buko1 (4644)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#290606Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#290606Version : 0
MOD
Povýšenie:


Vojak 2 stupňa: Garboczan, papo


Desiatnik: splinterX, tomas3127, Košičan


Čatár: Janko PALIGA, Michal.L


Rotný: Michal Pertzian


Nadrotmajster: hammer


Povýšeným v mene Generálneho štábu blahoželám.


Bohužiaľ, z organizačných dôvodov (zmena kategórie archívu O poklad valky.cz) došlo aj k zníženiu niektorých hodností...
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#290608Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#290608Version : 0
MOD
Ďalší polrok za nami - súčasný stav 99 príslušníkov.


Vojak 1. stupňa (71)
5r (2), acurei (1), Blade Master (5), braino.swk (7), bupi (0), DanoPN (0), Dark Lord (4), die4glory (0), Dudy (0), fukuge (1), Gralex (0), Halsey (10), Harkonnen (6), Harmi72 (0), Holliday (4), Horatio (0), Hurvo (6), ilooli (0), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (5), last_samurai (6), Likos (0), Lojtnant (0), Luboss (6), LuMiR17 (0), martin.trebula (2), Martin08 (0), matatak (0), Maverick_ (6), Mighty (1), Mihal (2), Michal Svaton (1), miro_m13 (1), moki (3), morphee (10), mysosti (0), NINAKMIS (8), papko (0), para-frogman (3), Pepo409 (5), Peter Olejár (5), petrux (0), piranha (1), pistik.r (1), pitlo (0), pozen (1), ppalko (6), pxfofo (2), Qiu (4), Radek_1 (1), rado1 (1), radokar (1), Riho (1), Ritchey (1), Rolf STEINER (0), rudo gerbel (2), sano2 (7), Speedy (7), Speedy009 (2), storm (0), tank3tr (0), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), vlko (1), vodnik (0), volodan (0), warky (1), wendo (10), xander007 (0)


Vojak 2. stupňa (6)
6 Bzucko1 (20), Garboczan (18), Michy (27), oko (22), papo (20), t.e.m.p (23)


Slobodník (4)
bobec (32), Ján Kovačič (43), SKOT (42), momentalne anonymny (57)


Desiatnik (2)
splinterX (63), tomas3127 (75)

Čatár (1)
Košičan (103)


Rotný (5)
Ján Piroško (162), Michal Pertzian (169), Michal.L (153), Miso (164), S.K.P. - ŠÍP (184)


Rotmajster (2)
liborvykoupil (229), Martin Drobňák (213)


Nadrotmajster

Štábny nadrotmajster (3)
hammer (307), Janko PALIGA (355), loskilleros (390)

Podpráporčík


Práporčík


Nadpráporčík

Poručík

Nadporučík


Kapitán

Major
(1)
Haspeklo (884)


Podplukovník


Plukovník


Plukovník gšt.
(1)
koba (1387)


Brigádny generál (2)
slimo (1526), wade (1581)


Generálmajor


Generálporučík


Generál
(1)
buko1 (5435)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#319568Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#319568Version : 0
MOD
Zhruba po polroku je tu ďalší čas na bilancovanie. Momentálen máme 101 členov, čo je nárast o 2 príslušníkov.


Vojak 1. stupňa (74)
5r (2), acurei (1), Blade Master (5), braino.swk (7), bupi (0), DanoPN (0), Dark Lord (4), die4glory (0), Dudy (0), fukuge (1), Garboczan (15), Gralex (0), Halsey (10), Harkonnen (6), Harmi72 (0), Holliday (4), Horatio (1), Horst (0), Hurvo (6), ilooli (0), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (5), last_samurai (6), Likos (0), Lojtnant (0), Luboss (6), LuMiR17 (0), martin.trebula (2), Martin08 (0), matatak (0), Maverick_ (3), Mighty (1), Mihal (2), Michal Svaton (1), miro_m13 (1), moki (1), morphee (10), mysosti (0), NINAKMIS (8), papko (0), para-frogman (3), Pepo409 (5), Peter Olejár (5), petrux (0), piranha (1), pistik.r (1), pitlo (0), pozen (1), ppalko (4), pxfofo (2), Qiu (4), Radek_1 (1), rado1 (1), radokar (1), Riho (1), Ritchey (1), Rolf STEINER (0), rudo gerbel (1), sano2 (3), Speedy (7), Speedy009 (2), storm (0), tank3tr (0), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), Vittorrio Erazmo (0), vlko (1), vodnik (0), volodan (0), warky (1), wendo (10), xander007 (0)


Vojak 2. stupňa (6)
bobec (19), Bzucko1 (22), Michy (27), oko (18), papo (20), t.e.m.p (22)


Slobodník (3)
Ján Kovačič (43), SKOT (33), momentalne anonymny (50)


Desiatnik (2)
splinterX (63), tomas3127 (80)


Čatár (1)
Košičan (102)


Rotný (5)
Ján Piroško (162), Michal Pertzian (160), Michal.L (157), Miso (161), S.K.P. - ŠÍP (184)


Rotmajster (2)
liborvykoupil (228), Martin Drobňák (210)


Nadrotmajster (0)

Štábny nadrotmajster (3)
hammer (311), Janko PALIGA (339), loskilleros (387)


Podpráporčík (0)


Práporčík (0)

Nadpráporčík (0)

Poručík (0)

Nadporučík (0)


Kapitán (0)

Major (1)
Haspeklo (887)


Podplukovník (0)

Plukovník (0)

Plukovník gšt. (0)


Brigádny generál (3)
koba (1863), slimo (1526), wade (1603)


Generálmajor (0)


Generálporučík (0)

Generál (1)
buko1 (6347)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#345969Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#345969Version : 0
MOD
Nový príslušníci:


Vojak 1. stupňa:
Vittorrio Erazmo
Povýšenie do hodnosti:


brigádny generál: koba
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#345970Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#345970Version : 0
MOD
Polrok za nami. K 18.8.2010 má naša hodnsotná skupina 104 členov (+3):


Vojak 1. stupňa (77)
5r (2), acurei (1), Blade Master (5), braino.swk (7), bupi (0), DanoPN (0), Dark Lord (4), Dávid Štefan (0), die4glory (0), Dudy (0), fukuge (1), Garboczan (15), Gralex (0), Halsey (10), Harkonnen (6), Harmi72 (0), Holliday (4), Horatio (1), Horst (0), Hurvo (5), ilooli (0), Jerome (0), kapitán Dabač (0), kekulo (5), last_samurai (6), Likos (0), Lojtnant (0), Luboss (6), LuMiR17 (0), martin.trebula (2), Martin08 (0), matatak (0), Maverick_ (2), Mighty (1), Mihal (2), Michal Svaton (1), miro_m13 (1), moki (1), morphee (10), mysosti (0), NINAKMIS (8), papko (0), para-frogman (3), Pavel.Gromovský (2), Pepo409 (5), Peter Olejár (5), petrux (0), piranha (4), pistik.r (1), pitlo (0), pozen (1), ppalko (5), pxfofo (2), Qiu (4), Radek_1 (1), rado1 (1), radokar (1), Riho (1), Ritchey (1), Rolf STEINER (0), rudo gerbel (1), sano2 (3), Speedy (7), Speedy009 (2), storm (0), tank3tr (0), tomas.zemko (1), Tomáš Klubert (1), vilo (2), Vittorrio Erazmo (0), vlko (1), vodnik (0), vojsko.68 (0), volodan (0), warky (1), wendo (10), xander007 (0)


Vojak 2. stupňa (6)
bobec (20), Bzucko1 (22), Michy (27), oko (18), papo (20), t.e.m.p (22)


Slobodník (3)
Ján Kovačič (43), SKOT (31), momentalne anonymny (50)


Desiatnik (2)
splinterX (61), tomas3127 (80)


Čatár (1)
Košičan (102)


Rotný (5)
Ján Piroško (162), Michal Pertzian (160), Michal.L (157), Miso (160), S.K.P. - ŠÍP (185)


Rotmajster (2)
liborvykoupil (228), Martin Drobňák (209)


Nadrotmajster (0)Štábny nadrotmajster (3)
hammer (318), Janko PALIGA (344), loskilleros (389)


Podpráporčík (0)

Práporčík (0)


Nadpráporčík (0)


Poručík (0)

Nadporučík (0)


Kapitán (0)


Major (0)


Podplukovník (1)
Haspeklo (914)


Plukovník (0)


Plukovník gšt. (0)

Brigádny generál (3)
koba (1936), slimo (1526), wade (1614)


Generálmajor (0)


Generálporučík (0)

Generál (1)
buko1 (6703)
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#370208Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#370208Version : 0
MOD
Noví príslušníci: Dávid Štefan, vojsko.68, Pavel.GromovskýPovýšenie do hodnosti podpolukovník:
Haspeklo
URL CZ: https://www.valka.cz/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#370209Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/OS-SR-clenovia-skupiny-t47033#370209Version : 0
MOD