Main Menu
User Menu

OPCW - Organizace pro zákaz chemických zbraní

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Český název :
Czech name :
Organizace pro zákaz chemických zbraní
Anglický název :
English name :
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Francouzský název :
French name :
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
OPCW
Datum vzniku :
Establishment :
29.04.1997
Sídlo :
Seat of the organization:
Haag, Nizozemí / Netherlands
Počet členů :
Membership:
184
Typ organizace :
Type of organization :
Organizace OSN / Specialized United Nations agency
Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
https://www.opcw.org/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/OPCW-Organizace-pro-zakaz-chemickych-zbrani-t77996#287379Verze : 0