Main Menu
User Menu

OIF - Mezinárodní organizace frankofonie

International Organization of La Francophonie

Český název :
Czech name :
Mezinárodní organizace frankofonie
Anglický název :
English name :
International Organization of La Francophonie
Francouzský název :
French name :
Organisation Internationale de la Francophonie
Mezinárodní zkratka :
International abbreviation :
OIF
Datum vzniku :
Establishment :
1986
Sídlo :
Seat of the organization:
Paříž, Francie / Paris, France
Počet členů :
Membership:
56
Typ organizace :
Type of organization :
-
Instituce:
Institutions:

Členské státy:
Membership states:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
https://www.francophonie.org/
https://en.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/OIF-Mezinarodni-organizace-frankofonie-t77995#287372Verze : 0