Main Menu
User Menu

Nosál, František

     
Příjmení:
Surname:
Nosál
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Nosál
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.04.1889 Těšice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.07.1963 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nosal-Frantisek-t60757#218822Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nosál
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Nosál
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1893-DD.06.1901 Státní reálka, Hodonín
DD.10.1901-DD.07.1907 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1907-DD.05.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Rzeszów
DD.09.1917-DD.11.1917 Důstojnický kurs, Borispol
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1908 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1911 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
31.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
25.10.1918 kapitán legií
01.12.1918 major legií
01.05.1919 podplukovník legií
13.10.1920 podplukovník stavebnictva
16.12.1921 plukovník stavebnictva
29.12.1922 generál stavebnictva V. hodnostní třídy
01.08.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1920-DD.09.1921 Velitel : 16. oddělení /stavební a opevňovací/
DD.09.1921-09.03.1922 Velitel : Technický a dopravní odbor ministerstva
09.03.1922-29.12.1922 Velitel : Technický odbor ministerstva
29.12.1922-01.01.1927 Velitel : Technický odbor ministerstva
01.01.1927-16.12.1927 Velitel : IV. odbor /technický/ ministerstva
16.12.1927-04.05.1928 Velitel : IV. odbor /technický/ ministerstva
04.05.1928-24.09.1938 Velitel : IV. odbor /technický/ ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.12.1907 jednoroční dobrovolník Zákopnického praporu č. 10, Rzeszów
DD.12.1907-DD.05.1908 vojenské studium, Rzeszów
DD.05.1908-DD.09.1908 velitel zákopnické čety Zákopnického praporu č. 10, Rzeszów
DD.08.1914-DD.03.1915 velitel zákopnického oddílu Domobraneckého pěšího pluku č. 17, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.07.1917 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1917-DD.09.1917 dobrovolník 8. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.09.1917-DD.11.1917 vojenské studium, Borispol
DD.11.1917-DD.07.1918 velitel vozového parku, 8. československý střelecký pluk, Baryševka, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 8. československý střelecký pluk, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.02.1919 velitel praporu 8. československý střelecký pluk, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.10.1920 velitel 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.10.1920-DD.11.1920 zástupce přednosty 16. oddělení /stavebního a opevňovacího/ ministerstva, Praha
DD.11.1920-DD.09.1921 přednosta 16. oddělení /stavebního a opevňovacího/ ministerstva, Praha
DD.09.1921-DD.03.1922 přednosta Technického a dopravního odboru ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 přednosta Technického odboru ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.09.1938 přednosta IV. odboru /technického/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 ministr veřejných prací vlády
DD.10.1938-DD.05.1939 přednosta IV. odboru /technického/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1920

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nosal-Frantisek-t60757#375753Verze : 0
MOD