Main Menu
User Menu

Nemecké snajperské eso na Slovensku 1944/1945

Diskuse
Dostali sa mi do rúk memoáre nemeckého snajperského esa Josefa Allerbergera, ktoré na základe jeho spomienok spísal Albrecht Wacker (Snajper na froncie wschodnim, Wydawnictwo EGIS, Krakow 2008). J.Allerberger slúžil v II. prápore 144. pluku horských strelcov 3. Gebirgsjäger Division. V apríli 1945 bol vyznamenaný Rytierskym krížom a na svojom konte mal 257 potvrdených zásahov. Od decembra 1944 do februára 1945 jeho divízia operovala na území súčasnej Slovenskej republiky a v memoároch sa nachádza niekoľko zaujímavých spomienok.


Prvá spomienka sa viaže k obdobiu na prelome januára a februára 1945, kedy bol 144. pluk horských strelcov presunutý z „údolia Hrona pod Nízkymi Tatrami“ do „údolia Váhu medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami“. V tomto priestore pluk operoval v okolí mesta Ružomberok, kde sa odohrala nasledujúca epizóda:


“Útoky partizánov výrazne naberali na sile a stávali sa čoraz častejšími. Náš pluk bol vtiahnutý do náročných protipartizánskych akcií. Dochádzalo k stieraniu rozdielov medzi civilistami a kombatantmi, dôsledkom čoho bola rastúca brutalizácia bojov. Nemeckí vojaci, ktorí padli do rúk miestnych partizánov, boli obyčajne umučení k smrti. Naši horskí strelci na to reagovali tak, že počas protipartizánskych akcií nebrali žiadnych zajatcov.


Najciteľnejšie boli útoky na naše transportné kolóny, pretože my sme prichádzali o zásoby a partizánske oddiely sa naopak posilňovali ukoristeným vojenským materiálom. Z tohto dôvodu si transportné kolóny vyžadovali starostlivú ochranu a ozbrojený sprievod. Mladý snajper-nováčik, ktorý bol po absolvovaní kurzu pridelený k nášmu práporu, takúto ochranu dostal ako svoju prvú úlohu. Sprevádzal kolónu piatich konských povozov s muníciou a proviantom. V blízkosti malej dediny, ktorá na prvý pohľad vyzerala opustená, bola jeho kolóna prepadnutá malým oddielom partizánov. Po intenzívnom boji bol ich útok odrazený a partizáni boli zatlačení do dediny, kde sa skryli medzi domami.

Po prvotnom šoku sa snajper-nováčik ukázal ako schopný vojak. Skúsený poddôstojník mu stanovoval ciele a mladík dokázal zastreliť viacerých partizánov na ich palebných stanoviskách. Naši horskí strelci prenikli do dediny, ale časti partizánov sa podarilo utiecť. Počas prehľadávania domov sa ukázalo, že medzi zastrelenými sa nachádzalo aj veľa žien. Nedalo sa určiť, či sa jednalo o civilistov alebo partizánov, pretože nikto nemal oblečenú uniformu a nenosil žiadne rozpoznávacie označenie kombatanta. Zbrane, ktoré ležali pri zastrelených ľuďoch, mohli patriť im, alebo ich tam mohli nechať partizáni, ktorí utiekli a skryli sa“.Možno je to iba môj subjektívny pocit, ale tento popis udalosti v slovenskej dedine mi silno pripomína „autocenzúru“. Josef Allerberger po viac ako polstoročí od konca II. svetovej vojny sa podelil o svoje spomienky, ktoré boli zverejnené v knižnej podobe. Práve z tohto dôvodu diplomaticky hovoril o civilistoch a ženách, ktorí „zahynuli v prestrelke“ nemeckých vojakov s partizánmi. Z individuálneho psychologického hľadiska je prirodzené, že nehovoril o častej praxi protipartizánskych operácií, ktorou bola likvidácia „partizánskej dediny“ aj s jej civilnými obyvateľmi. Možno sa mýlim, ale predpokladám, že J.Allerberger takto autocenzorsky opísal práve takýto likvidačný prípad.


Žiaľ, v knihe nie je uvedený názov inkriminovanej dediny a práve s týmto súvisí moja otázka. Stretol sa niekto s informáciou o dedine v okolí Ružomberku, ktorá bola na prelome januára a februára 1945 vystavená represívnej protipartizánskej akcii (ktorú vykonali nemeckí horskí strelci)? Videl niekto zmienku o podobnej udalosti v starej literatúre zverejnenej pred rokom 1989, alebo v publikáciách a časopisoch „Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov“?
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#321871Verze : 0
Aj druhá spomienka J.Allerbergera sa týka prelomu januára a februára 1945 a okolia Ružomberku:


„Dva dni po prepade zásobovacej kolóny a boji pri dedine bol snajper-nováčik vyslaný spolu s malou skupinkou horských strelcov na prieskum. V blízkosti malej lesnej píly narazili na partizánov a došlo k intenzívnej prestrelke. Počas šarvátky mladík stratil kontakt so spolubojovníkmi, nemohol sa stiahnuť zo svojej palebnej pozície a v obkľúčení vystrieľal všetku muníciu. Partizánsky oddiel bol taký silný, že naši horskí strelci boli nútení ustúpiť. Predtým však videli, ako sa snajper-nováčik zodvihol a vzdával sa s puškou zodvihnutou nad hlavu. Partizáni ho potom kopancami a údermi odvádzali so sebou.


Prieskumná skupina sa snažila čo najskôr vrátiť k svojej rote, aby podala hlásenie. Veliteľ roty rozhodol okamžite udrieť na partizánov a dúfal, že zajatca sa podarí oslobodiť. O necelú hodinu sa už k malej lesnej píle opatrne blížila 20 členná skupina našich horských strelcov. Partizáni boli ešte stále na mieste. Našim sa podarilo nepozorovane k nim priblížiť na vzdialenosť 50 metrov. Sepp
(Josef Allerberger) prvým výstrelom zasiahol jedného z hliadkujúcich partizánov a dal tak signál k útoku. Partizáni sa najsamprv zúrivo bránili, ale veľmi rýchlo pochopili, že tentoraz narazili na skúsených a ostrieľaných frontových vojakov. Partizáni sa preto stiahli z budovy píly a ustúpili do blízkeho hája. Väčšina horských strelcov ich prenasledovala, ale Sepp s ďalšími troma kamarátmi sa zadržali na píle.

Z priestoru hája bolo ešte počuť intenzívnu prestrelku, keď Sepp s kamarátmi opatrne vstúpili do budovy, ktorou sa niesol charakteristický zvuk motorového pílenia. Jeden z horských strelcov vošiel do hlavnej miestnosti píly. O pár minút sa vrátil s mŕtvolne bledou tvárou. Nebol schopný povedať jediné súvislé slovo a iba opakoval: „tam, tam, tam“ - ukazujúc rukou na dvere, z ktorých vyšiel. So zbraňami pripravenými k výstrelu Sepp a dvaja jeho kamaráti vošli do dverí. V šere hlavnej miestnosti nič nevideli a iba počuli, odkiaľ sa nesie charakteristický zvuk pílenia. Postupne však ich oči privykli šeru a pred nimi sa odkryl strašný obraz, ktorý aj u odolných a necitlivých frontových vojakov vyvolal zimomriavky hrôzy. Na pracovnej plošine ležalo torzo snajpera-nováčika, ktoré pracujúca píla už rozrezala od rozkroku po pupok. Vedľa torza tela ležali odrezané ruky a nohy nešťastného mladíka. Aby partizáni zabránili predčasnému vykrvácaniu svojej obete, tak všetky končatiny podviazali šnúrami a postupne ich odrezali. Podlaha bola zabrýzganá krvou a kúsočkami ľudského tkaniva.

Tento barbarský akt v nich vyvolal nával divokej zúrivosti a Sepp so svojimi kamarátmi vybehli z píly a pripojili sa k zvyšku skupiny. V tomto momente však boj už končil a nikomu z partizánov sa nepodarilo uniknúť z hája a dosiahnuť spásonosného lesa. Všetci boli mŕtvi až na jedného, ktorý sa cez pole snažil dobehnúť k okraju lesa vzdialeného 350 metrov. Sepp si kľakol na pravé koleno, ľavý lakeť oprel o ľavé koleno a remeň pušky si otočil okolo zápästia. Dva – tri hlboké nádychy, plná koncentrácia, zadržanie dychu a výstrel. V zlomku sekundy utekajúci partizán rozhodil rukami a spadol na zem. Zatiaľ čo jeden z kamarátov sa vrátil do píly, aby snajperovi-nováčikovi zobral identifikačný štítok, Sepp išiel overiť presnosť svojho výstrelu. Keď podišiel k telu partizána, tak s uspokojením uvidel zásah v chrbte presne medzi lopatkami.

Na pochovanie umučeného mladíka už nezostal čas. Pravdu povediac, nikto z horských strelcov nemal chuť zbierať jeho odrezané ruky a nohy a vyťahovať napoly rozrezané torzo jeho tela z pod píly. Všetci si želali iba jediné – čím skôr zabudnúť na túto hroznú scénu. Po návrate z akcie veliteľ roty okamžite napísal mladíkovej rodine list, v ktorom ju informoval o jeho hrdinskej smrti v prvej línii, kde ho nepriateľská strela zasiahla do hrude...“Táto druhá epizóda sa mi zdá dôveryhodnejšie opísaná ako prvá epizóda, ale samozrejme ide o môj subjektívny dojem... Ani v tomto prípade však J.Allerberger neuvádza lokalitu, v ktorej sa nachádzala „malá lesná píla“, takže určiť presné miesto s odstupom 65 rokov už asi nie je možné. Ale možno rodák z okolia Ružomberku by mohol dať typ, kde sa v širšom okolí mesta nachádzali takéto píly. (Predpokladám, že ich neboli desiatky, ale v 30-tych a prvej polovici 40-tych rokov v tomto priestore fungovalo iba niekoľko takýchto lesných píl).
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#321874Verze : 0
Pripájam ešte pár fotografií J.Allerbergera z rokov 1944-1945.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#321877Verze : 0
Zdravím.


Ve svých zdrojích jsem našel jen tuto stránku, ale tu asi znáte:
www.szpb.sk/reobsah.htm
Nic víc. Možná někdo jiný pomůže.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#321955Verze : 0
Krom J.Allerbergera sloužili v 3.Gebirgsjäger divizi ještě další odstřelovačská esa: Matthais Hetzenauer a Helmut Wirnsberger. Možná by stálo za to se podívat jestli někdo z nich nevydal ňákou knihu... Případně pokud existuje "bojový deník" 3.GebDiv nebo toho 144.pluku, tam, by to mohlo být spíš...
btw. ještě obergefreiter Josef Wegerer byl v 144.Gebirgsjäger Rgt.


forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#321957Verze : 0
MOD

Citace - Viktor :

Dostali sa mi do rúk memoáre nemeckého snajperského esa Josefa Allerbergera, ktoré na základe jeho spomienok spísal Albrecht Wacker (Snajper na froncie wschodnim, Wydawnictwo EGIS, Krakow 2008).Je tam uvedené, ktoré vydanie poslúžilo ako predloha poľskej mutácie?
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#321985Verze : 0
Poliaci spravili preklad nemecko-jazyčeného originálu "Im Auge des Jagers - der Wehrmachtsscharfschutze Josef Allerberger", VS-BOOKS Schulze und Verhulsdonk GbR. O anglickom preklade tejto knihy som na viacerých zahraničných fórach čítal, že je dosť nekvalitný a chýba bohatá fotopríloha. Našťastie, poľský preklad vyšiel s kompletnou fotoprílohou.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322003Verze : 0

Citace - Viktor :

Poliaci spravili preklad nemecko-jazyčeného originálu "Im Auge des Jagers - der Wehrmachtsscharfschutze Josef Allerberger", VS-BOOKS Schulze und Verhulsdonk GbR. O anglickom preklade tejto knihy som na viacerých zahraničných fórach čítal, že je dosť nekvalitný a chýba bohatá fotopríloha. Našťastie, poľský preklad vyšiel s kompletnou fotoprílohou.Vďaka, to som chcel vedieť. Anglický preklad bol dokonca ešte aj krátený. Takže si radšej kúpim nemecký originál, na ebayi je ľahko dostupný.
Ak by bol záujem, môžem vyhľadať padlých z Geb.Jäg.Rgt. 144 na Slovensku, nejakých mám určite evidovaných.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322014Verze : 0

Citace - Bboris :

Ak by bol záujem, môžem vyhľadať padlých z Geb.Jäg.Rgt. 144 na Slovensku, nejakých mám určite evidovaných.Záujem by určite bol Smile
Ak sú pri padlých vojakoch uvedené dátumy a lokality, tak na základe toho sa bude dať aspoň orientačne "vystopovať" nasadenie tohto pluku na území Slovenska.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322017Verze : 0

Citace - Viktor :

Záujem by určite bol Smile
Ak sú pri padlých vojakoch uvedené dátumy a lokality, tak na základe toho sa bude dať aspoň orientačne "vystopovať" nasadenie tohto pluku na území Slovenska.Žiaľ, nie vždy sú uvedené miesta úmrtí.


Monografiu 3. GD ešte nemám, len 1., 2. a 4. GD, ktoré takisto pôsobili na Slovensku. (1., 2. a 3. dokonca už v ťažení proti Poľsku v 1939.)
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322019Verze : 0
Mam anglicku verziu a mozem potvrdit, ze minimalne posledna fotka, ktoru tu Viktor dal, tam nie je.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322236Verze : 0

Citace - Bboris :

Citace - Viktor :

Záujem by určite bol Smile


Monografiu 3. GD ešte nemám, len 1., 2. a 4. GD, ktoré takisto pôsobili na Slovensku. (1., 2. a 3. dokonca už v ťažení proti Poľsku v 1939.)1. a 2. pokial viem, tak len pri tazeni proti Polsku Wink


Z dvoch monografii o 3. HD mam tuto:


Odyssee einer Gebirgs-Division - Die 3. Gebirgs-Division im Einsatz, Karl Ruef, Leopold Stocker Verlag


Klatt mi este chyba.


Bohuzial v tom Ruefovi o posobeni divizie na Slovensku nie je takmer nic.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322238Verze : 0
Pripajam este mapku presunu 3. HD cez stredne Slovensko:

Zdroj: knizka od R. Kalteneggera, ktorej nazov si teraz z hlavy nespomeniem.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322245Verze : 0
To Bboris: Myslím, že by postačilo, ak by si napísal iba lokality a dátumy, ktoré máš uvedené vo svojom zozname pri padlých príslušníkoch 144.GJR. Potom ich môžeme porovnať s údajmi, ktoré mám z iných zdrojov. Podľa nich bojové nasadenie 3.GJD na území Slovenska prebiehalo nasledujúcim spôsobom:


1.– 3.12.1944:
Začiatok ústup z priestoru Miskolcza údolím rieky Sajó (Slaná) k hraniciam súčasnej Slovenskej republiky


December 1944:
Zdržiavacie boje na trase ústupu Putnok, Tornaľa, Plešivec, Jelšava (prekročenie hraníc vtedajšieho Slovenského štátu a Maďarska). Stabilizácii frontu na úseku 3.GJD (Ratková – Jelšava - Štítnik)


Január 1945:
Vyňatie 3.GJD zo zostavy XXIX. armádneho zboru 8. armády a jej podriadenie XVII. armádnemu zboru 1. pancierovej armády. Stiahnutie z frontovej línie pri Jelšave a presun po vlastnej ose cez Brezno, Banskú Bystricu a Vrútky. Odtiaľ časť divízie bola cez Žilinu presunutá do Nemecka a časť divízie sa sústredila v okolí Ružomberku a Liptovského Mikuláša. (K tejto časti divízii patril aj 144.GJR).


Február 1945:
Prevelenie 3.GJD do zostavy XXXXIX. horského armádneho zboru 1. pancierovej armády a nasadenie do bojov v priestore Bielsko-Biala. (Niektoré útvary 3.GJD. však boli dočasne nasadené do bojov pri Liptovskom Mikuláši a až potom nasledovali zvyšok divízie do vtedajšieho nemeckého Sliezska / súčasného Poľska).
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322263Verze : 0
Na ilustráciu prikladám tri fotografie vojakov 3.GJD, ktoré boli spravené v zime 1944/1945. Posledná z nich bola určite spravená na území Slovenska a zachytáva januárový presun divízie po vlastnej ose z frontu pri Jelšave do priestoru Vrútok, respektíve Ružomberok – Liptovský Mikuláš. Dokáže niekto identifikovať lokalitu, kde bola spravená táto fotka? Smile
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322264Verze : 0
Viktor: Bolo by mozne uviest tie "ine zdroje"? Vdaka.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322269Verze : 0
To Hofi: Žiaľ, žiadne raritné nemecké knihy ani publikácie nemám, takže pod tými zdrojmi som mal na mysli základný "googlo-výskum" Smile


Na internete som našiel nasledujúce linky, na základe ktorých sa dalo rekonštruovať nasadenie 3.GJD v období december 1944 - február 1945:


www.lexikon-der-wehrmacht.de


https://www.feldgrau.com/3hg.html


www.lexikon-der-wehrmacht.de


www.balsi.de


www.herwig-sulzenauer.at


Popri tom som mal k dispozícii mapky z memoárov J.Allerbergera, ktoré sú identické s mapkami, ktoré si vyložil.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322294Verze : 0
Viktor: Dakujem. Takto mi to uplne staci. Tie posledne dva odkazy su pre mna nove, zaujimavy je najma ten posledny s osobnymi spomienkami.


Mapky su z tejto knihy:

Inak na Slovensku s najvacsou pravdepodobnostou posobili aj dalsie sniperske esa, ako napr.:


Friedrich Pein a snad aj Josef Preiss (obaja Jaeg.Rgt. 227/100. JgDiv).


Teoreticky aj Bruno Sutkus z 68. InfDiv, ktora posobila "na Dukle". Toto by mozno mohol potvrdit/vyvratit niekto, kto cital jeho memoare (Sutkus, Bruno (2003), Im Fadenkreuz – Tagebuch eines Scharfschützen )...


..a snad aj dalsi. Vychadzam z toho, ze v rozlicnych casovych obdobiach a v rozlicnej dlzke 68. InfDiv, 100. JgDiv, 3. a 4. GebDiv operovali na uzemi byvalej CSR.


Pre porovnanie si "poziciam" tabulku od Siegfrieda:


https://www.valka.cz/topic/postview/205757/
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322436Verze : 0
Bruno Sutkus se ke konci války přidal k litevské rezistanci. Byl mučen KGB, která ho následně poslala na Sibiř... Viz jeho kniha.


ps: nově vytvořená fotogalerie německých odstřelovačů.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322447Verze : 0
MOD
To Siegfried: Táto galéria vyzerá fakt reprezentatívne Smile


To Hofi: Máš pravdu, že v rokoch 1944 - 1945 na Slovensku pôsobili útvary 68. InfDiv, 100. JgDiv, ako aj 3. a 4. GebDiv, avšak stopercentnú istotu máme iba v prípade nasadenia J.Allerbergera. Ostatní odstreľovači mohli byť počas pôsobenia ich materských divízií na našom území napríklad na kurzoch alebo v lazaretoch. (Aj keď určite nie všetci, ktorých spomínašSmile)


Napríklad Bruno Sutkus bol na fronte nasadený iba 6 mesiacov. Toto však nemám potvrdené, lebo jeho memoáre som nečítal. Informáciu mám od svojich litovských známych, ktorí tiež vraveli, že nemecký originál a litovský preklad Sutkusových memoárov je oveľa kvalitnejší než anglický preklad, ktorý bol navyše skracovaný. Čiže opäť podobná situácia ako v prípade memoárov J.Allerbergera.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322554Verze : 0
Bruno Sutkus byl v odstřelovačské škole v letech 08/1943-12/1943 a to konkrétně ve Vilniusu. Na frontě byl raněn (nevím přesně kdy), ale 01/1945 byl začleněn jako instruktor odstřelovačské školy.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322571Verze : 0
MOD
Na základe nových informácií musím opraviť a doplniť svoju pôvodnú rekonštrukciu nasadenia 3. horskej divízie na území Slovenska. Na nižšie priloženej mape nemeckého Vrchného veliteľstva pozemného vojska (OKH) z 15.2.1945 je 3.GebDiv zakreslená ešte stále v priestore Liptovského Mikuláša. Z toho vyplýva, že väčšina jej síl bola presunutá zo Slovenska do nemeckého Sliezka až po tomto dátume.


V dňoch 3.2; 6.2 a 13.2.1945 väčšina útvarov 3.GebDiv odrážala útoky 1. československého armádneho zboru na fronte pri Liptovskom Mikuláši. Ďalšie útvary tejto divízie zabezpečovali hliadkovanie v Západných Tatrách a spojenie s 4. GebDiv na Orave. K stiahnutiu 3.GebDiv zo Slovenska a jej presunu do nemeckého Sliezska došlo medzi 15.2 a 26.2.1945, nakoľko na mape OKH z 26.2.1945 je táto divízia zakreslená už v priestore západne od mesta Bielsko-Biala.


Pôvodne som vychádzal zo spomienok Herwiga Sulzenauera, príslušníka 5. roty ťažkých zbraní I. práporu 144. pluku horských strelcov (5.(schw.)Komp. I.Baon/144.GJR). Presun tohto útvaru zo Slovenska do nemeckého Sliezska bolo možné datovať na prelom januára a februára 1945. H.Sulzenauer uvádzal, že do bojov bol nasadený od 4.2. do 19.2.1945 v priestore Źywiec (Saybusch) – Bielsko-Biala (Bielitz). Na základe tohto údaju a taktiež na základe máp OKH je možné konštatovať, že väčšina útvarov 3.GebDiv v prvej polovici februára operovala ešte stále na Slovensku a iba 144.GJR operoval ako samostatná bojová skupina mimo rámca materskej divízie. (Nie je vylúčené, že od 3.GebDiv boli postupne oddeľované aj ďalšie útvary a postupne presúvané do nemeckého Sliezska, ale štáb a jadro divízie minimálne do 15.2.1945 ostávali na Slovensku).


Myslím, že túto verziu nepriamo potvrdzujú aj memoáre J.Allerbergera, ktoré v súvislosti so Slovenskom hovoria iba o protipartizánskych akciách v okolí Ružomberka. Potom J.Allerberg už opisuje boje vo vtedajšom nemeckom Sliezsku a o nasadení na fronte pri Liptovskom Mikuláši sa nezmieňuje. Nakoľko H.Sulzenauer aj J.Allerberger boli príslušníkmi toho istého 144.GJR, tak sa mi vidí veľmi pravdepodobné, že bojov pri Liptovskom Mikuláši sa nezúčastnili, pretože ich pluk bol už na začiatku februára 1945 nasadený oddelene od materskej divízie v priestore Źywiec – Bielsko-Biala. (Nakoľko sa stále jednalo o operačné pásmo XXXXIX. horského armádneho zboru, tak nie je vylúčené, že zborový veliteľ generál Karl Hans Maximilian von Le Suire nasadzoval vybrané útvary 3.GebDiv podľa aktuálnej potreby ako samostatné bojové skupiny).
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322801Verze : 0
V súvislosti s mapami OKH som narazil na jednu zaujímavosť. Vo väčšine literatúry a internetových zdrojov sa uvádza, že protivníkom 1. československého armádneho zboru počas bojov o Liptovský Mikuláš bola 320. divízia ľudových granátnikov (320.VGrDiv). Avšak na mape OKH z 15.2.1945 je táto divízia zakreslená v priestore západne od mesta Źywiec, zatiaľ čo v priestore Liptovského Mikuláša je zakreslená 3.GebDiv. Na mape OKH z 26.2.1945 je už zaznamenaná „rošáda“ oboch týchto divízii, keď „Kampfgruppe 320.VGrDiv“ je zakreslená pri Liptovskom Mikuláši a 3.GebDiv zasa v priestore západne od mesta Bielsko-Biala.


Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď naformulujem nasledujúcu hypotézu: 1. československý armádny zbor v úvodných bojoch o Liptovský Mikuláš v prvej polovici februára 1945 čelil 3.GebDiv, ktorá bola vystriedaná 320.VGrDiv až v priebehu druhej polovice februára 1945. K tejto „rošáde“ v rámci frontového úseku XXXXIX. horského armádneho zboru došlo v dôsledku vyčerpania a oslabenia 320.VGrDiv v predošlých bojoch. Táto divízia bola v priebehu sovietskej zimnej ofenzívy od polovice januára do polovice februára 1945 nasadená na najexponovanejších úsekoch frontu a o intenzite bojov svedčí aj smrť jej veliteľa. Generálmajor Ludwig Kirschner padol 11.2.1945 v okolí mesta Źywiec (Saybusch), čo de facto potvrdzuje vierohodnosť údaju z mapy OKH, kde 320.VGrDiv je zakreslená pri tomto meste ešte aj 15.2.1945.


Padlého generála Kirschnera dočasne nahradil plukovník Rolf Scherenberg, ktorý divízii velil od 14.2. do 28.2.1945. V tomto období došlo k stiahnutiu 320.VGrDiv z exponovaného ľavého krídla XXXXIX. horského armádneho zboru a k jej presunu na „pokojné“ pravé krídlo zboru do priestoru Liptovského Mikuláša. Na tomto úseku frontu 3.GebDiv počas prvej polovice februára 1945 zastavila útoky 1. československého armádneho zboru a následne bola vystriedaná zvyškami 320.VGrDiv. (Na mape OKH z 15.2.1945 je označená ako „divízia“, avšak na mape z 26.2.1945 už len ako „divízna bojová skupina“). Po prevzatí nového úseku došlo aj k výmene vo velení 320.VGrDiv, ktoré 28.2.1945 prevzal generálmajor Emmanuel von Kiliani. Čo sa týka 3.GebDiv, tak tá zaujala pôvodné pozície 320.VGrDiv na západ od miest Źywiec – Bielsko-Biala.


Momentálne nemám po ruke Klapálkove knihy, ani žiadne ďalšiu československú literatúru publikovanú pred rokom 1989. Disponuje niekto informáciami, aké jednotky protivníka identifikoval 1. československý armádny zbor pri Liptovskom Mikuláši v prvej polovici februára 1945?
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#322802Verze : 0

Citace - Viktor :

To Siegfried: Táto galéria vyzerá fakt reprezentatívne Smile


To Hofi: Máš pravdu, že v rokoch 1944 - 1945 na Slovensku pôsobili útvary 68. InfDiv, 100. JgDiv, ako aj 3. a 4. GebDiv, avšak stopercentnú istotu máme iba v prípade nasadenia J.Allerbergera. Ostatní odstreľovači mohli byť počas pôsobenia ich materských divízií na našom území napríklad na kurzoch alebo v lazaretoch. (Aj keď určite nie všetci, ktorých spomínašSmile)


quote]


Suhlas. Aj preto som pisal, ze ide len o urcitu mieru pravdepodobnosti, resp. teoretizovanie.Wink
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#323863Verze : 0
Tvoja teoria o nasadeni 3. GebDiv znie logicky. Nasadzovanie konkretnych divizii „po castiach“ v ramci aktualnych potrieb bolo beznou praxou, takze by si nemusel byt daleko od pravdy.


Nedavno som si listoval III. dil Za svobodu Ceskoslovenska (v podstate kronika CSAZ, ktora vysla v 60-tych rokoch). Matne si spominam, ze sa tam pise ozufalej snahe a problemoch so ziskanim zajatca v prvych dnoch posobenia zboru pri Mikulasi. Prvou „koristou“ a zaroven dokladom o pritomnosti GJ bola capica s plesnivcom najdena tusim v nejakej stodole. Ci Cechoslovaci neskor zajali aj nejakeho prislusnika 3. GebDiv si nespominam. Nafotil som si to ale digitalom, takze az bude trochu casu, tak tu hodim podrobnejsie info.


S 320. VGD sa potom vojaci zboru stretavali pravidelne, stala proti zboru napr. aj na Malej Fatre.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#323864Verze : 0
Takze tu su slubene podrobnosti o ziskani prveho zajatca 3. GebDiv. Zdroj: E. Cejka, B. Klipa: Za svobodu Ceskoslovenska. Sv. treti. Praha 1960. Pre nedostatok casu vkladam celu stranku z knihy – dufam, ze to bude citatelne.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#325367Verze : 0
Takže podľa mapky, obrázku a google earth si myslím, že je to táto lokalita: Okolie Muránskej huty
Nemecké snajperské eso na Slovensku 1944/1945 - Fotka 1. Panzeramee

Fotka 1. Panzeramee
Nemecké snajperské eso na Slovensku 1944/1945 - Google Earth

Google Earth
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-snajperske-eso-na-Slovensku-1944-1945-t86877#360812Verze : 0