Main Menu
User Menu

Němeček, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Němeček
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Němeček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.12.1893 Říčany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nemecek-Jaroslav-t108506#385025Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Němeček
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Němeček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1899-DD.08.1903 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.09.1923-DD.09.1925 Válečná škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1903 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 nadporučík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR setník rakousko-uherské branné moci
DD.11.1918 kapitán pěchoty
DD.MM.RRRR štábní kapitán pěchoty
DD.MM.RRRR major pěchoty
DD.09.1925 major generálního štábu
DD.MM.RRRR podplukovník generálního štábu
DD.MM.RRRR plukovník generálního štábu
22.12.1936 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1933-DD.12.1934 Velitel : Pěší pluk 14
DD.06.1935-DD.10.1935 Velitel : Pěší pluk 14
15.10.1935-22.12.1936 Velitel : 8. pěší brigáda
22.12.1936-31.12.1937 Velitel : 8. pěší brigáda
14.10.1938-18.11.1938 Velitel : 15. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1899-DD.08.1903 vojenské studium, Praha
DD.08.1903-DD.11.1904 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Benešov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel pěší čety pěší čety Pěšího pluku č. 90, Jaroslaw
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR praporní pobočník Pěšího pluku č. 90, Jaroslaw
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitel kulometného oddílu Pěšího pluku č. 90, Jaroslaw a východoevropské válčiště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zajetí na východoevropském válčišti
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ruské zajatecké tábory
DD.05.1918-DD.10.1918 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 90, Jaroslaw
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.05.1919 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.05.1919-DD.07.1919 velitel praporu Pěšího pluku č. 28, slovenské válčiště
DD.07.1919-DD.10.1919 pobočník velitele Pěší brigády č. 3, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.09.1921 velitel kulometného kursu, Nové Zámky
DD.09.1921-DD.01.1921 pobočník velitele Pěší brigády 3, Plzeň
DD.01.1921-DD.09.1923 důstojník štábu Divise 2, Plzeň
DD.09.1923-DD.09.1925 vojenské studium, Praha
DD.09.1925-DD.10.1926 profesor Učiliště pro pěší vojsko, Milovice
DD.10.1926-DD.03.1927 profesor Velitelské školy, Praha
DD.03.1927-DD.09.1929 profesor Učiliště pro pěší vojsko, Milovice
DD.09.1929-DD.11.1933 vojenský přidělenec Republiky československé, Berlin
DD.11.1933-DD.10.1935 velitel Pěšího pluku 14, Košice
DD.10.1935-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 8, Vysoké Mýto
DD.01.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 15, Trenčín
DD.09.1938-DD.10.1938 generálská záloha Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 velitel Divise 15, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 zástupce velitele Divise 15, Trenčín
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nemecek-Jaroslav-t108506#385026Verze : 0
MOD