Main Menu
User Menu

Nejedlo, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Nejedlo
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Nejedlo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.05.1872 Liberec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nejedlo-Jan-t108504#385022Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nejedlo
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Nejedlo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1874-DD.07.1891 Státní gymnasium, Hradec Králové
DD.10.1891-DD.07.1897 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1897 korvetní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1900 fregatní lékař rakousko-uherské branné moci
01.01.1905 lékař řadové lodi rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
21.12.1918 podplukovník zdravotnictva
01.07.1919 plukovník zdravotnictva
30.12.1929 generál zdravotnictva
01.06.1930 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.12.1897-DD.11.1901 mladší lékař Hlavní námořní nemocnice, Pulja
DD.11.1901-DD.02.1902 hlavní lékař Námořního arsenalu, Pulja
DD.02.1902-DD.11.1909 hlavní lékař Hlavní námořní nemocnice, Pulja
DD.11.1909-DD.02.1910 civilní studium na klinice Státní university, Wien
DD.02.1910-DD.07.1914 hlavní lékař Námořního sboru, Pulja
DD.07.1914-DD.05.1916 pobočník přednosty zdravotní služby Hlavní námořní základny, Pulja
DD.05.1916-DD.04.1918 přednosta zdravotní služby Flotily křižníků, Pulja
DD.04.1918-DD.10.1918 zástupce přednosty zdravotní služby Hlavní námořní základny, Pulja
DD.10.1918-DD.03.1919 mimo službu
DD.03.1919-DD.06.1919 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství, Komárno
DD.06.1919-DD.12.1919 přednosta zdravotní služby Divise č. 7, slovenské válčiště a Praha
DD.12.1919-DD.06.1920 zástupce přednosty zdravotní služby Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.06.1920-DD.11.1920 zástupce velitele Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.11.1920-DD.03.1923 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství, Turnov
DD.03.1923-DD.09.1927 přednosta zdravotní služby Divise 3, Litoměřice
DD.09.1927-DD.10.1929 přednosta zdravotní služby Divise 8, Opava
DD.10.1929-DD.05.1930 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Košicích
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nejedlo-Jan-t108504#385023Verze : 0
MOD