Main Menu
User Menu

Nedbal, Norbert

     
Příjmení:
Surname:
Nedbal
Jméno:
Given Name:
Norbert
Jméno v originále:
Original Name:
Norbert Nedbal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.09.1878 Charvatec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nedbal-Norbert-t108502#385019Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nedbal
Jméno:
Given Name:
Norbert
Jméno v originále:
Original Name:
Norbert Nedbal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1890-DD.06.1894 Státní nižší reálka, Pardubice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1894-DD.08.1898 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1906-DD.04.1907 Kurs pro důstojníky dělostřelectva, Wien
DD.11.1911-DD.05.1912 Sborová důstojnická škola, Praha
DD.10.1926-DD.07.1927 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1898 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1905 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 setník rakousko-uherské branné moci
19.11.1918 kapitán dělostřelectva
15.01.1919 major dělostřelectva
21.12.1921 podplukovník dělostřelectva
04.05.1928 plukovník dělostřelectva
21.02.1933 brigádní generál
01.09.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1920-DD.12.1921 Velitel : Horský dělostřelecký pluk 201
DD.12.1921-01.01.1923 Velitel : Horský dělostřelecký pluk 201
DD.10.1924-DD.10.1925 Velitel : 9. polní dělostřelecká brigáda
01.01.1923-DD.10.1926 Velitel : Dělostřelecký pluk 201
DD.03.1927-04.05.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 201
04.05.1928-DD.09.1928 Velitel : Dělostřelecký pluk 201
DD.01.1929-DD.10.1930 Velitel : 11. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1930-15.10.1935 Velitel : 6. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-31.08.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva III. sboru
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva XIV. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1894-DD.08.1898 vojenské studium, Praha
DD.08.1898-DD.10.1903 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 15, Lwów
DD.10.1903-DD.10.1906 velitel dělostřelecké čety Divisnígho dělostřeleckého pluku č. 29, Jaroslaw
DD.10.1906-DD.04.1907 vojenské studium, Wien
DD.04.1907-DD.11.1911 spřežní důstojník Divisního dělostřeleckého pluku č. 29, Jaroslaw
DD.11.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Praha
DD.05.1912-DD.11.1912 spřežní důstojník Divisního dělostřeleckého pluku č. 23, Praha
DD.11.1912-DD.09.1916 velitel dělostřelecké baterie Oddílu těžkého dělostřelectva č. 8, Motoly, balkánské a východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.12.1917 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku č. 19, východoevropské a italské válčiště
DD.12.1917-DD.04.1918 nemocniční ošetřování
DD.04.1918-DD.06.1918 velitel náhradní baterie Dělostřeleckého pluku č. 3, České Budějovice
DD.06.1918-DD.08.1918 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku č. 16, italské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku č. 116, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel spojených náhradních baterií, Kostelec nad Labem
DD.01.1919-DD.10.1920 kontrolní důstojník u firmy Sellier a Bellot, Praha
DD.10.1920-DD.01.1923 velitel Horského dělostřeleckého pluku 201, Liptovská Teplá a Ružomberok
DD.01.1923-DD.10.1926 velitel Dělostřeleckého pluku 201, Ružomberok
DD.10.1926-DD.07.1927 vojenské studium, Praha
DD.07.1927-DD.09.1928 velitel Dělostřeleckého pluku 201, Ružomberok
DD.09.1928-DD.01.1929 velitel Polní dělostřelecké brigády 9, Trnava
DD.01.1929-DD.09.1930 velitel Polní dělostřelecké brigády 11, Košice
DD.09.1930-DD.01.1931 velitel Polní dělostřelecké brigády 6, Brno
DD.01.1931-DD.08.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.10.1935 velitel Polní dělostřelecké brigády 6, Brno
DD.10.1935-DD.08.1938 velitel dělostřelectva Sboru III, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva Hraničního pásma XIV, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nedbal-Norbert-t108502#385020Verze : 0
MOD