Main Menu
User Menu

Navrátil, Karol

     
Příjmení:
Surname:
Navrátil
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Navrátil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.06.1963 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. mechanizovanej brigády (2010-2012)
náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl (2005-2007,2008-2010,2015-2017)
zástupca veliteľa Pozemných síl (2012-2015,2017-)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Navratil-Karol-t140498#456408Verze : 5
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Navrátil
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Navrátil
Všeobecné vzdělání:
General Education:

Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1978-DD.MM.1982 Vojenská stredná odborná škola, Martin
DD.MM.1982-DD.MM.1986 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
07.01.1997-06.06.1997 veliteľsko-štábny akademický kurz, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
18.01.1999-23.06.1999 blokový kurz nemeckého jazyka, Vojenská letecká akadémia, Košice
DD.MM.RRRR-DD.MM.2007 odborný kurz anglického jazyka, Budapešť
DD.MM.2007-DD.MM.2008 Kurz národnej bezpečnosti, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
02.05.2017 brigádny generál
31.12.2020 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2005-31.08.2007 Náčelník štábu : Velitelství pozemních sil
01.06.2008-30.09.2010 Náčelník štábu : Velitelství pozemních sil
01.10.2010-01.10.2012 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda
01.06.2015-31.01.2017 Náčelník štábu : Velitelství pozemních sil

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1986-DD.MM.1990 veliteľ ženijnej čaty / roty, 6. ženijná brigáda
DD.MM.1990-DD.MM.1993 dôstojník ženijnej služby, Veliteľstva 14. td / 14.msd / 14. md / 14. md
01.09.1993-30.10.1994 náčelník ženijnej služby, 14. mechanizovaná divízia
01.11.1994-31.03.2000 náčelník ženijnej skupiny, 2. armádny zbor
DD.MM.2001-DD.MM.2005 veliteľ Ženijného práporu 1. mechanizovanej brigády / Mechanizovanej brigády
06.02.2004-01.08.2004 veliteľ ženijnej jednotky v operácii Iracká sloboda
01.02.2005-30.09.2005 zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl
01.10.2005-31.08.2007 náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl
30.06.2008-30.09.2010 náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl
01.10.2010-30.09.2012 veliteľ 2. mechanizovanej brigády
01.10.2012-DD.MM.2015 zástupca veliteľa Pozemných síl
01.06.2015-31.01.2017 náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl
01.02.2017-31.12.2020 zástupca veliteľa Pozemných síl
01.01.2021-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

03.04.2014

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

04.09.2019

Pamětní medaile k 75. výročí Slovenského národního povstání a ukončení druhé světové války
Commemorative Medal for the 75th anniversary of the Slovak National Uprising and the end of World War II
Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončeniu druhej svetovej vojny
-

10.12.2020

Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - I. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class I
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - I. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 1. stupeň
Medal "For service in peace observation missions" - 1st Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 1 stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 5. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 5th Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 5. trieda
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 2nd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak velitele Sil výcviku a podpory OS SR 2. stupně
Commemorative badge commander Force training and support OS SR 2nd Class
Pamätný odznak veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR 2. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile polské armády - bronzová
Polish Army Medal - bronze
Medal Wojska Polskiego - brązowy
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile Mnohonárodní divize Střed-Jih
Multinational Division Central-South Commemorative Medal
Medal pamiatkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Poludnie
-

DD.MM.RRRR

Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského
Bronze Medal of Prof. MuDr. Jan Jansky
-

DD.MM.RRRR

Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského
Silver Medal of prof. MuDr. Jan Jansky
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
https://www.prezident.sk/uploads/226/42031.JPG
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Navratil-Karol-t140498#456421Verze : 6
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Navratil-Karol-t140498#456409Verze : 2
MOD
vpravo podplukovník Karol Navrátil, druhý veliteľ slovenského kontingentu operácie Iracká sloboda so svojím nástupcom - podplukovníkom Antonom Sládečkom (v strede)

zdroj: OBRANA
URL : https://www.valka.cz/Navratil-Karol-t140498#456413Verze : 0
MOD
veliteľ 2. mechanizovanej brigády - plukovník Karol Navrátil (druhý zľava) na veliteľskej inšpekcii strážnej jednotky v operácii ISAF

zdroj: mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Navratil-Karol-t140498#456422Verze : 0
MOD