Main Menu
User Menu

Nastopil, Karel

Karel Nastopil (1856-1929)


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (13. září 1920)
armádní generál ve výslužbě (16. prosinec 1927)
URL : https://www.valka.cz/Nastopil-Karel-t60500#218125Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Nastopil-Karel-t60500#218320Verze : 0
MOD