Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - okres Trnava

Nacistické represálie na Slovensku - okres Trnava

Prašník-Pustá Ves
Obyvatelia osady počas Slovenského národného povstania pomáhali partizánom, ktorí operovali v okolí. Nacisti osadu niekoľkokrát prepadli a odvliekli tridsaťtri mužov a šesť žien. Dňa 8. marca 1945 osadu podpálili. Zhoreli pritom dva domy a tri hospodárske staviská.

Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-okres-Trnava-t49785#192484Verze : 0