Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - okres Trenčín

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - okres Trenčín


Bzince pod Javorinou - osada Cetuna
Dňa 27. februára 1945 nastal v osade urputný boj medzi partizánmi 2. československej partizánskej brigády J. V. Stalina a špeciálnou protipartizánskou jednotkou Abwehrgruppe 218 - Edehweis, ktorú podporovala jednotka SS. V boji padol veliteľ partizánskeho oddielu Hurban Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík a ďalších štrnásť partizánov. Nemci odvliekli do Nového Mesta nad Váhom 23 ranených partizánov a okolo 40 obyvateľov osady. Niektorých z nich potom zavraždili na židovskom cintoríne v Novom Meste nad Váhom.


Dolná Súča-Repáky
Dňa 6. novembra 1944 gardisti a príslušníci gestapa prepadli bojovníkov 2. československej partizánskej brigády J. V. Stalina na kopaniciach Repáky. V boji padli štyria partizáni. V ten istý deň nacisti z Einsatzkommanda 13 a POHG za poskytovanie pomoci partizánom zastrelili vo vlastnom dome Jozefa Cvenkára a jeho štrnásťročnú dcéru Helenu.


Drietoma
Pod vrchom Nešporovský príslušníci Einsatzkommanda 13 obesili 25. októbra 1944 štyroch partizánov, ktorých zaistili v okolí.


Nové Mesto nad Váhom
Vo februári a v marci 1945 Nemci popravili na židovskom cintoríne dvadsaťsedem slovenských a sovietskych protifašistických bojovníkov, ktorých zaistili v okolí.


Stará Turá - osada Hlavina
Dňa 3. marca 1945 nemecké jednotky obsadili osadu a jej obyvateľov vyhnali. Za pomoc partizánom zastrelili Martina Kostelného a jeho syna Pavla. Napokon zapálili stodolu, v ktorej zhorel ranený partizán Michal Medňanský.


Stará Turá - osada Narcie
V okolí osady od jesene 1944 pôsobili partizáni. Určitý čas tu sídlil aj štáb 2. československej partizánskej brigády J. V. Stalina.V dňoch 3. - 4. marca 1945 vtrhli do osady nacistické protipartizánske jednotky a obyvateľov vyhnali. V osade a jej blízkosti našli ranených partizánov, ktorých poviazali a v jednom z domov deväť zaživa upálili. Medzi nimi boli Slováci, Rusi a Poliaci. Nakoniec osadu celkom vypálili:


Trenčín
Na Brezine pri Trenčíne sa v siedmich masových hroboch našlo 69 obetí. Hroby boli v Dušovej doline, Vápenici a Širokom. V čase od 25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 tu vraždili príslušníci Einsatzkommanda 13 so sídlom v Trenčíne. Väzňov sústreďovali vo väznici Okresného súdu v Trenčíne. Po krutom mučení ich vyvážali do lesa Brezina, kde ich vraždili strelou do tyla alebo ich uškrtili. Okrem Slovákov medzi zavraždenými boli: sovietska partizánka a partizán, americký letec, partizáni českej, maďarskej, francúzskej a rakúskej národnosti.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-okres-Trencin-t49784#192483Verze : 0