Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Trebišov

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Trebišov


Bačkov
Obyvatelia Bačkova aktívne podporovali partizánsku jednotku Čapajev, ktorá operovala v Slanských vrchoch. Od septembra do novembra 1944 objekty miestneho kaštieľa slúžili Nemcom ako internačný tábor, odkiaľ posielali väzňov na opevňovacie práce v Dargovskom priesmyku. V tábore sústredili viac než 300 zajatcov, medzi ktorými boli aj účastníci Slovenského národného povstania. Dňa 26. novembra 1944 za pomoc partizánom nacisti obec vypálili. Do základov zhorelo 112 domov a hospodárskych budov.


Dargov
Miestni obyvatelia účinne podporovali partizánov, ktorí pôsobili v tomto priestore. Od júna 1944 nacistické jednotky nútili obyvateľov pracovať na opevňovacích prácach v Dargovskom priesmyku. Dňa 26. novembra 1944 Nemci obec vypálili. Úplne zhorelo 96 domov, čiastočne 22.


Kravany
Obyvatelia obce podporovali partizánov v okolitých lesoch. Za pomoc partizánom 26. novembra 1944 nacisti obec vypálili. Úplne zhorelo 72 domov a všetky hospodárske staviská.


Malé Ozorovce
Dňa 26. novembra 1944 nacisti obec za pomoc partizánom vypálili. Spolu zhorelo 84 domov.


Sečovce
Obyvatelia Sečoviec pomáhali ukrývať antifašistov, utečencov zo zajateckých a koncentračných táborov a podporovali partizánov pôsobiacich v Slanských vrchoch. Koncom novembra 1944 nemecké jednotky vypálili viac ako 200 domov, dva plné obilné sklady, pílu a dva mlyny.


Stankovce
Občania podporovali partizánsku jednotku Čapajev, ktorá operovala v Slanských vrchoch. Dňa 3. septembra 1944 sa tu konala porada zástupcov ilegálnych okresných vedení Komunistickej strany Slovenska a predstaviteľov miestnych revolučných národných výborov zo Zemplína. Dňa 1. decembra 1944 Nemci Stankovce vypálili. Celkom zhorelo 60 domov, čiastočne štyri a úplne bolo zničených 94 hospodárskych budov.


Trnávka
Dňa 26. novembra 1944 Nemci obec vypálili. Do základov zhorelo 48 domov, čiastočne tri a zničená bola i väčšina hospodárskych stavísk.


Veľké Ozorovce
Obyvatelia Veľkých Ozoroviec aktívne podporovali partizánov, ktorí pôsobili v okolí. Dňa 26. novembra 1944 nacisti obec za trest vypálili.


Zemplínska Teplica
Obyvatelia obce tiež pomáhali partizánom. Pred oslobodením Nemci do základov vypálili 92 a čiastočne 35 domov.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Trebisov-t48978#190416Verze : 0