Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Svidník

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Svidník


Brusnica
Obyvatelia obce pomáhali partizánom pôsobiacim v Ondavskej vrchovine. Dňa 28. novembra 1944 nacisti Brusnicu prepadli a vypálili. Zhorelo 87 domov i s hospodárskymi budovami.


Jakušovce
Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do protifašistického odboja. Partizánskej jednotke Čapajev pomáhali potravinami, šatstvom, robili sprievodcov a spojky. Za pomoc partizánom Nemci 21. novembra 1944 Jakušovce vypálili. Úplne zhorelo 24 domov a hospodárskych stavísk. Piatich občanov odvliekli a zákerne postrieľali v Dobrej. Medzi obeťami bol aj dvojročný chlapček. Jedného občana Nemci odvliekli do Krišľoviec a upálili ho v horiacom dome.


Kolbovce
Občania podporovali partizánsku jednotku Čapajev. Za pomoc partizánom nacisti 21. novembra 1944 dedinu vypálili. Do základov zhorelo 34 domov, jeden čiastočne. Úplne bolo zničených aj 35 hospodárskych stavísk.


Korunková
Občania sa aktívne zúčastnili protifašistického odboja. V okolitých horách pôsobila partizánska jednotka Čapajev a zväzok Stalin. Za intenzívnu pomoc partizánom Nemci 26. novembra 1944 obec vypálili. Úplne zhorelo 28 domov, čiastočne štyri. Celkom zhorelo aj 32 hospodárskych budov. Dňa 28. novembra 1944 nacisti zastrelili v obci sovietskeho partizána.


Potočky
Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do protifašistického hnutia. Dňa 22. novembra 1944 nacisti Potočky čiastočne vypálili. Úplne zhorelo 13 domov a 12 hospodárskych stavísk. Po obsadení obce Nemci zastrelili dvoch občanov.


Soľník
Občania Soľníka pomáhali partizánskej jednotke Čapajev. Poskytovali jej potraviny, šatstvo a ubytovanie. Za pomoc partizánom Nemci 21. novembra 1944 obec vypálili. Celkom zhorelo 30 domov a hospodárskych stavísk.


Tokajík
Obyvatelia Tokajíka sa aktívne zapojili do protifašistického odboja. V okolitých lesoch pôsobili partizánske jednotky: Čapajev, Požarskij a Majorov. Prvá hliadka partizánov prišla do obce už 8. júla 1944. Miestni obyvatelia poskytovali partizánom potraviny, šatstvo, podávali im informácie o pohybe nemeckých vojsk. V polovici novembra 1944 nemecké jednotky zorganizovali proti partizánom nachádzajúcim sa v lesoch a obciach Ondavskej vrchoviny všeobecný útok. V rámci neho kruto prenasledovali civilné obyvateľstvo. V nedeľu 19. novembra 1944 nacistická jednotka pod velením oberfeldwebla Kumana obec obsadila. Všetkých mužov sústredili pri kostole a potom ich pozdĺž potôčika Tokajec presunuli na lúku pod Pereliskom. Tu ich postavili do troch radov a veliteľ trestnej jednotky prečítal rozkaz, na základe ktorého všetkých postrieľali. Zastrelili 32 mužov. Dvaja ranení - Michal Medvedz a Andrej Stropkovský - sa zachránili len náhodou. Ženy a deti Nemci vyhnali, dedinu vydrancovali a zapálili. Úplne zhorelo 27 domov a 28 hospodárskych budov. Jeden dom zhorel čiastočne.


Turany
Obyvatelia Turian pomáhali partizánskym jednotkám, ktoré operovali v Ondavskej vrchovine. Dňa 22. novembra 1944 Nemci obec vypálili. Úplne bolo vypálených 49 domov i s hospodárskymi staviskami.


Vojtovce
Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do protifašistického odboja. V okolí Vojtoviec pôsobila partizánska jednotka Čapajev. Obyvatelia jej pomáhali potravinami a šatstvom. Traja občania sa pridali k partizánom. Dňa 7. novembra 1944 prišli do obce Nemci. Pätnásť mužov zobrali na nútené práce do Sandálu, kde museli kopať zákopy. Dňa 14. novembra prišli opäť, všetkých občanov vyhnali a dedinu vydrancovali. Dňa 21. novembra 1944 celú obec vypálili. Úplne zhorelo 23 domov a 21 hospodárskych stavísk.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Svidnik-t48977#190415Verze : 0