Main Menu
User Menu

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Rimavská Sobota

Prehľad miest a obcí, ktoré boli nimi postihnuté

Nacistické represálie na Slovensku - Okres Rimavská Sobota


Klenovec
Po prechode povstalcov do hôr obyvatelia Klenovca zabezpečovali proviant pre partizánske jednotky, ktoré operovali v okolí Klenovca. Pričinením konfidenta nacisti 31. decembra 1944 zaistili 38 občanov. V ten istý deň uskutočnili raziu aj na Klenovských lazoch, odkiaľ odvliekli ďalších 11 osôb. Zo zaistených mužov 39 deportovali do koncentračných táborov. Nemci pri razii na Klenovských lazoch vyrabovali a vypálili senníky a podpálili 2 obytné domy.


Kociha
Obyvatelia zásobovali partizánske jednotky, ktoré operovali v Kocižskej doline a pre partizánov vykonávali spravodajskú službu. Dňa 21. októbra 1944 Nemci vtrhli do Kocihy a rabovali po lazoch. Siedmich obyvateľov zastrelili a jeden dom podpálili. Do koncentračných táborov odvliekli 11 ľudí.


Lukovištia
Ilegálny revolučný národný výbor v Lukovištiach vznikol vo februári 1944. Obyvatelia pomáhali najmä partizánskej jednotke Mátyás Rákosi. Dňa 18. januára 1945 nacisti pred zrakmi miestnych obyvateľov obesili 2 partizánov. Ďalšieho partizána, Štefana Krištofa zo Železníka, obesili na hruške v obci Kraskovo.


Tisovec
V júli 1944 bol v Tisovci založený ilegálny revolučný národný výbor. Obyvatelia zásobovali partizánske jednotky v okolí Tisovca. Nemci 21. novembra 1944 v noci vtrhli do cigánskej osady a pod Hradovou postrieľali 14 mužov. Ženy s deťmi v počte 64 odvliekli do väznice v Banskej Bystrici, odkiaľ ich v novembri 1944 vyviezli do Kremničky, kde ich zavraždili. V decembri 1944 okupanti v chotári mesta popravili ďalších 5 osôb.


Zdroj:
Autor: Stanislav Mičev, PaedDr. Ján Stanislav, PaedDr. Jozef Rodák, Dušan Halaj, CSc.
Názov: Fašistické represálie na Slovensku
ISBN: 80-215-0063-8
URL : https://www.valka.cz/Nacisticke-represalie-na-Slovensku-Okres-Rimavska-Sobota-t45806#178743Verze : 0